з 9:00 до 20:00 без вихідних

Адміністративне право як галузь права, його предмет

Адміністративне право як галузь права, його предмет 

Адміністративне право можна визначити як галузь права (сукупність правових норм), що регулює з метою реалізації завдань і функцій держави суспільні відносини управлінського характе­ру, які складаються у сфері виконавчої та розпорядчої діяль­ності органів виконавчої влади, внутрішньоорганізаційній діяльності інших державних органів, а також у процесі здійс­нення недержавними інституціями (наприклад, органами міс­цевого самоврядування, громадськими організаціями) зовніш­ніх юридично-владних повноважень.

Адміністративне право може розглядатися як публічно-сервісне право, спрямоване на обслуговування інтересів приватних осіб у їх відносинах з органами публічної адміністрації.

Предметом будь-якої галузі права є суспільні відносини, що регулюються її нормами.

Предмет адміністративного права - сукупність суспільних відносин, переважно управлінського характеру, що складаються у процесі організації та функціону­вання органів виконавчої влади та у зв'язку із внутрішньо-організаційною діяльністю інших державних органів, органів місцевого самоврядування, здійсненням недержавними органі­заціями делегованих їм владних повноважень і функцій та у процесі адміністративно-юрисдикційної діяльності.

 

 

close
Задайте своє питання