з 9:00 до 20:00 без вихідних

Адміністративні союзи XIX століття

Адміністративні союзи XIX століття

У другій половині XIX ст. потреби міжнародно-право­вого регулювання дедалі інтенсивнішого спілкування держав викликали появу постійно діючих міжнародних об'єднань. Це були утворення з вузькою компетенцією, що охоплювала питання міжнародної співпраці у спеціальних галузях (транспорт, зв'язок, стандартизація, захист промислової та інтелектуальної власності тощо), які в літературі дістали назву адміністративних союзів. Найвпливовішими міжнародними адміністративними со­юзами були: Міжнародний союз для вимірювання землі (створений 1864 р.), Всесвітній телеграфний союз (1865), Всесвітній поштовий союз (1874), Міжнародне бюро мір та ваги (1875), Міжнародний союз із охорони промисло­вої власності (1883), Міжнародний союз із охорони творів літератури та мистецтва (1886), Міжнародний союз залізничного транспорту (1886) тощо.

Основу функціонування адміністративних союзів ста­новила міжурядова угода. їхню структуру складали, як правило, два органи: вищий (конгрес) та виконавчий (бю­ро). На конференціях, що проходили в рамках союзів, приймалися конвенції та регламенти, які регулювали за­стосування правил конвенцій. Рішення ухвалювалися більшістю голосів. Організації були відкриті для вступу в них усіх країн. Що стосується правової природи адміністративних союзів, то аналіз їх статутів, а також ха­рактер діяльності їх органів не дає достатніх підстав для визнання за ними якості суб'єктів міжнародного права. Проте їх створення розширило сфери міжнародної співпраці держав, поширивши її, окрім питань війни і ми­ру, вирішення територіальних проблем, на економіку, науку, техніку та інші галузі, збагатила досвід міжнарод­но-правового регулювання міжнародних відносин, а голо­вне — заклало основи для виникнення права міжнародних організацій як окремої галузі міжнародного права.

 

close
Задайте своє питання