з 9:00 до 20:00 без вихідних

Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституц ладу

Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади

Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, а також змова про вчинених таких дій.

Безпосереднім об'єктом злочину, передбаченого ст. 109, є суспільні відносини, що забезпе­чують внутрішню безпеку України, захист конституційного ладу і державної влади в країні.

Конституційний лад — це устрій держави і суспільства, а та­кож їх інститутів відповідно до конституційно-правових норм. Це цілісна система основних соціально-правових відносин, що визна­чають форми і способи функціонування держави, як єдиного дер­жавно-правового організму. Нормальне функціонування конститу­ційного ладу дозволяє реалізувати прагнення суспільства до справедливого і стабільного соціального порядку на основі поєднан­ня індивідуальних і суспільних інтересів.

Об'єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 109, вира­жається в чотирьох формах:

1) дії, спрямовані на насильницьку змі­ну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади;

2) змова про вчинення таких дій;

3) публічні заклики до на­сильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоп­лення державної влади;

4) розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій.

Суб'єктивна сторона всіх зазначених дій — прямий умисел, поєднаний з метою насильницької зміни чи повалення конституцій­ного ладу або з метою захоплення державної влади.

Суб'єкт злочину — будь-яка особа, що досягла 16-річного віку.

 

close
Задайте своє питання