з 9:00 до 20:00 без вихідних

Феномен публічного і приватного права Публ-прав начала в системі пр

Феномен публічного і приватного права. Публічно-правові начала в системі права

У сучасній юридичній науці вироблені наступні критерії для розмежування публічного та приватного права. Формальні критерії між межами цих двох правових сфер - деколи в практичній юриспруденції дуже хиткими, рухливими, стертими реальним життям, законодавством і юридичною практикою - змальовані однієї з галузей юридичних знань - аналітичної юриспруденцією - досить грунтовно й переконливо. З таких критеріїв найбільш істотне значення мають наступні два.

Перший: для публічного права характерні відносини «влада - підпорядкування», для приватного права - відносини юридичної рівності суб'єктів.

Другий: публічне право побудоване на принципі субординації, приватне право - на принципі координації волі та інтересів учасників відносин.

Приватне право - система децентралізованого регулювання, що забезпечується правовим блоком, що включає в себе норми права, інститути і галузі, що визначають область реалізації приватних інтересів, що регулюють приватноправові відносини - відносини приватних осіб та їх об'єднань між собою, що закріплюють свободу договірних зв'язків, побудовані на засадах координації суб'єктів . Для неї характерний переважно общедозволітельний спосіб (цивільно-правовий метод) правового регулювання, що відрізняється началами автономії, юридичної рівності суб'єктів, їх не підпорядкованістю і зумовленої цим диспозитивність правових норм.

Публічне право - система централізованого регулювання, що забезпечується правовим блоком, що включає норми права, інститути та галузі, що визначають область реалізації публічних інтересів, що регулюють публічно-правові відносини - відносини органів публічної влади між собою, а також відносини між ними і приватними особами та їх об'єднаннями, побудовані на засадах субординації суб'єктів. Для неї характерні особливості, зумовлені правовим режимом публічної влади: переважно дозвільний спосіб правового регулювання, односторонні волевиявлення владних органів як учасників відповідних правовідносин, ієрархічні зв'язки і що випливає звідси імперативність правових норм.

close
Задайте своє питання