з 9:00 до 20:00 без вихідних

Галузі публічного права. Принципи публічного права

Галузі публічного права. Принципи публічного права

До галузей публічного права відносять такі:

конституційне право,

кримінальне право,

фінансове право,

екологічне право,

адміністративне право,

бюджетне право,

митне право,

податкове право.

Тут юридичний пріоритет у питаннях захисту публічного інтересу має воля органів державної влади, яка, однак у першу чергу підкоряється її завданню захисту інтересів особи і суспільства в цілому. Тому саме цій кінцевій меті і підпорядковується логіка побудови галузей публічного права. Останнє своїми засобами створює соціальні умови правопорядку, за наявності яких громадянин почуває себе захищеним і має можливість реалізувати власні інтереси.

Принципи публічного права — це керівні засади, які визначають зміст і спрямованість адміністративно-правового регулювання суспільних відносин.

Найважливішим для будь-якої правової держави є принцип, що проголошує пріоритет прав і свобод людини і громадянина, встановлює межі дії норм публічного права.

Принцип законності є основоположним для всіх правових галузей будь-якої сучасної держави, в тому числі й для публічного права.

Принцип розумності і необхідності доповнює основний принцип законності. Ніякі вимоги, що встановлюються в публічному праві, не повинні суперечити здоровому глузду. Вони повинні бути розумними і обґрунтованими.

close
Задайте своє питання