з 9:00 до 20:00 без вихідних

Історичні передумови європейської інтеграції

Історичні передумови європейської інтеграції

Ідея єдиної Європи займала думки європейських політиків вже тривалий час і лише у другій половині ХХ ст. вона найшла своє практичне втілення.

Тенденції до інтеграції отримали найбільший розвиток саме в Західній Європі, тому що тут раніше, ніж в інших районах світу, склалася досить розвинена ринкова економіка, була порівняльна близькість економічної, суспільно-політичній, правової та культурного середовища, а відносно невеликі розміри територій держав підкреслювали вузькість національних кордонів і внутрішнього ринку, підштовхуючи країни до взаємовигідної об'єднання зусиль.

Рух у напрямку більшої економічної єдності - загальна історична тенденція європейського розвитку. На рубежі кінця Середньовіччя й нового часу ринкове господарство прийшло на зміну натуральному, що сприяло подоланню феодальної роздробленості і виникненню заснованих на національному ринку централізованих держав. У другій половині XX ст. спіраль історії аналогічним чином зробила новий виток: на базі змін міжнародного поділу праці та інтегруючого ринку господарські зв'язки почали вириватися за межі роздробленої на невеликі країни, розділеній кордонами, митами, візами тощо «Європи суверенних держав».

Вихід господарських зв'язків за рамки державних кордонів поставив питання про формування ще більшої політичної організації народів Європи. Нею і стали Європейські співтовариства, першим великим починанням яких стало створення саме спільного ринку (за допомогою скасування всіх національних бар'єрів на рух товарів, робочої сили, інших факторів та результатів виробництва).

Національні держави в рамках Співтовариств і заснованого на них ЄС не ліквідуються, але поступово добровільно обмежують свій суверенітет на користь цього наддержавного формування. При цьому інтеграція в економіці поступово втягує в даний процес інші сфери суспільного життя: політичну, соціальну, культурну, інформаційну тощо, які з часом також включаються у сферу ведення Європейського Союзу.

Незважаючи на все різноманіття етнонаціональних особливостей народів Європи, їх об'єднують спільні культурні, етичні та релігійні основи життя, спільне багатовікове історичний розвиток і взаємодія. Неодноразово висувалися ідеї об'єднання європейців на релігійному (християнської) основі. Величезне значення для становлення Європейського Союзу і формування його права має загальна правова і конституційна культура.

close
Задайте своє питання