з 9:00 до 20:00 без вихідних

Каталог прав людини, що захищаються Конвенцією про захист прав люди

Каталог прав людини, що захищаються Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод

Права й свободи, передбачені Конвенцією, обіймають найважливіші сторони життя особи і мають громадянську, політичну, економічну та соціальну спрямованість. До них відносять:

право на життя,

свободу, особисту недоторканність особи,

вільне пересування,

свободу думки, совісті, релігії, виявлення поглядів,

мирних зборів й асоціацій,

право на створення сім’ї, повагу до особистого і сімейного життя,

право на справедливий судовий розгляд,

мирне володіння майном,

заборона дискримінації, катувань, рабства та примусової праці,

 неприпустимість покарання без закону,

право на освіту,

вільні вибори.

close
Задайте своє питання