з 9:00 до 20:00 без вихідних

Категорії, принципи та функції соціально-політичних студій

Категорії, принципи та функції соціально-політичних студій

Основні категорії: соціальні і політичні інститути, влада як суспільно-політичний феномен, особистість як суб’єкт соціально- політичних відносин, лідерство та еліти у соціально-політичній ієрархії, політична культура як суспільне явище, соціально-політичні процеси у суспільстві, соціальні відхилення та конфлікти, громадська думка та соціально-політичні технології, світова політика в епоху глобалізації.

Принципи — це результат узагальнення, висновки з усіх законів і категорій, що виступають як відправні положення науки. Соціально-політичні студії, повинні визнати такі принципи:

1) наука не безстороння і не може такою бути, оскільки вчені — це члени суспільства і вони не вільні від нього ні фізично, ні інтелектуально;

2) емпіризм не може бути чистим, бо він передбачає певну апріорність;

3) наші істини не є загальними і універсальними; вони, якщо взагалі існують, складні, суперечливі та множинні;

4) суспільствознавство шукає не просту, а найадекватнішу інтерпретацію складного;

5) причина нашої зацікавленості у раціональній поведінці полягає в тому, що вона веде до кінцевої (ціннісно зумовленої) мети;

6) раціональність заснована на сумісності політики і моралі, а роль інтелектуалів полягає у тому, щоб виявити історичні альтернативи, що стоять перед ними.

Соціально-політичні студії” виконує такі функції:

Описову, суть якої полягає в констатації фактів соціально-політичної реальності, на підставі чого можна отримати відповідь, якою є ця реальність.

Пояснювальну, що дає змогу зрозуміти суть соціально-політичних явищ, причини їх виникнення, закономірності функціонування. Пояснювальна функція дає відповідь на запитання: чому саме ці, а не інші факти мають місце в політичній реальності.

Прогностичну функцію, яка зводиться до передбачення соціально-політичної дійсності у майбутньому (наприклад, прогнози щодо успіху на виборах).

Інструментальну функцію, яка полягає в розробці певних проектів прийняття рішень для досягнення конкретного соціально-політичного результату;

Ідеологічну функцію, яка орієнтує на вибір певної системи ідеологічних цінностей. Вона дає змогу зрозуміти, яким чином уникнути фальшивих, безглуздих ціннісних орієнтацій.

 

close
Задайте своє питання