з 9:00 до 20:00 без вихідних

Колізійно-правовий метод регулювання

Колізійно-правовий метод регулювання

Правовий метод регулювання - це сукупність узгодже­них між собою способів впливу на певну групу відносин.

Колізійний метод є необхідним для врегулювання цивільно-правових відносин, регламентація яких не узгоджена, а також у разі потреби зробити вибір між нормами права.

Колізія у міжнародному при­ватному правіце така правова ситуація, в якій приват­ноправові відносини через наявність в них іноземного еле­менту підпадають під чинність двох і більше національних правових систем. Причому у приписах відповідних систем права можуть міститися такі значні розбіжності, що юридичні наслідки застосування того чи іншого правопорядку можуть виявитися протилежними. найчастіше для вирішен­ня колізійної проблеми застосовують саме колізійні норми, тобто норми права (національного чи міжнародного), що визначають законодавство тієї правової системи, яку необ­хідно застосувати до певних відносин. Тому метод, з допо­могою якого врегульовуються колізії через застосування колізійних норм, і дістав назву «колізійний».

 Колізійна норма, відсилаючи до законодавства певної держави, самостійно не врегульовує правовідносини з уча­стю іноземного елементу» її існування має сенс за умови використання матеріально-правової норми, тобто такої, що по суті регулює відносини у міжнародному приватному праві.  

 

close
Задайте своє питання