з 9:00 до 20:00 без вихідних

Матеріально-правовий метод регулювання

Матеріально-правовий метод регулювання

Правовий метод регулювання - це сукупність узгодже­них між собою способів впливу на певну групу відносин.

Для міжнародного приватного права характерним є цивільно-правовий метод, що виражає правову природу цієї галузі. Крім нього для врегулювання правовідносин з участю іноземного елементу застосовують ще два юридико-технічні методи: колізійний і матеріально-правовий.

Колізійний метод є необхідним для врегулювання цивільно-правових відносин, регламентація яких не узгоджена, а також у разі потреби зробити вибір між нормами права.

Колізійна норма, відсилаючи до законодавства певної держави, самостійно не врегульовує правовідносини з уча­стю іноземного елементу» її існування має сенс за умови використання матеріально-правової норми, тобто такої, що по суті регулює відносини у міжнародному приватному праві. Наявність і використання таких норм і визначає матері­ально-правовий метод регулювання зазначених відносин. Він полягає саме в тому, що відносини регулюються безпо­середньо юридичними нормами.

До матеріально-правових норм у міжнародному приват­ному праві відносять: 1) уніфіковані норми міжнародних договорів; 2) норми національного законодавства, які регу­люють відносини з участю іноземного елементу; 3) міжна­родні й торговельні звичаї; 4) судову практику (в державах, де вона визнається формою права). Здебільшого матеріально-правовий метод застосовуєть­ся при укладенні угод з питань авторського права, регулю­вання праці, відшкодування шкоди, зовнішньоекономічних відносин, деяких інших.

 

close
Задайте своє питання