з 9:00 до 20:00 без вихідних

Медична послуга як об’єкт цивільних прав

Медична послуга як об’єкт цивільних прав

Особливості медичних послуг.

По-перше, медична послуга завжди спрямована на особливе благо фізичної особи – здоров’я. Тобто за допомогою медичної послуги найчастіше можна досягти оптимального для організму людини стану (позитивний результат: поліпшення чи підтримання стану здоров’я).

По-друге, очікуваний «корисний» результат медичної послуги, як діяльності послугодавця, не може бути ним цілком гарантованим. У більшості випадків надавач медичних послуг не може гарантувати пацієнтові досягнення певного бажаного результату – наприклад, повного одужання онкологічного хворого. Однак навіть негативні результати лікування не скасовують факт надання медичних послуг. У більшості випадків бажаний для пацієнта результат (скажімо, повне вилікування артриту) перебуває за рамками договору з надання платних медичних послуг. Тобто ризик недосягнення бажаного результату, якщо інше не передбачене угодою сторін, покладається на самого пацієнта, що зумовлено специфікою таких послуг.

По-третє, медична послуга не підлягає повній стандартизації, тому що характер самих дій суб’єкта надання медичної послуги може істотно відрізнятися у залежності від багатьох факторів (задавненості хвороби, віку пацієнта, особливостей анатомічної будови його тіла), які не можна заздалегідь повністю передбачити жодними стандартами чи нормативами, затвердженими МОЗ України.

По-четверте, до медичної послуги з боку держави ставляться підвищені вимоги шляхом висунення вимог до суб’єкта їх надання. Окрім того, медична послуга нерозривно пов’язана з особою виконавця – якість її надання прямо залежить від професійності медичних працівників, рівня технічного оснащення медичного закладу

Медична послуга є об’єктом цивільних прав, адже характеризується відповідними рисами, притаманними саме цивільним послугам, разом з тим їй притаманні і специфічні риси.

 

close
Задайте своє питання