з 9:00 до 20:00 без вихідних

Методи навчальної дисципліни «Історія держави і права України»

Методи навчальної дисципліни «Історія держави і права України»

Методи історії держави і права України - це сукупність прийомів, способів, шляхів та принципів, за допомогою яких вивчають цю дисципліну. 

Найважливіші методи (підходи) такого вивчення: 

1) діалектичний метод (держава та право вивчаються в розвитку,   в русі - від їх елементарних форм й організацій до більш складних і розгалужених);  

2) історичний метод (вимагає розглядати державу та право з позиції їх виникнення, розвитку і зміни, у зв'язку з іншими явищами  й умовами певної епохи, у зв'язку з конкретним досвідом історії); 

3) системно-структурний метод (виявляються елементи, що забезпечують єдність системи, вивчають взаємозалежність цих елементів);  

4) порівняльний метод (конкретні державно-правові явища  розглядаються в зіставленні їх у просторі та часі); 

5) статистичний метод (досліджуються кількісні характеристики   історичного процесу - темпи зростання, поширення, тривалість); 

6) метод екстраполяції (поширення висновків, зроблених   щодо однієї частини якого-небудь явища (процесу) на іншу) та ін. 

Позитивні результати при вивченні історії держави і права України може дати лише комплексний підхід у використанні методології.

 

close
Задайте своє питання