з 9:00 до 20:00 без вихідних

Основні напрями аграрної реформи в Україні

Основні напрями аграрної реформи в Україні

Основні напрямки аграрної реформи в Україні:

-          Впровадження ринко­вих відносин в усі ланки сільськогосподарських відносин.

-          Завершення аграрної реформи.

-          Зміна земельних відно­син і формування земель­ного ринку.

-          Реформа інвестиційної політики.

-          Розвиток заставних за­купівель сільськогоспо­дарської продукції (зокре­ма зерна).

-          Реорганізація системи і методів управління АПК.

-          Відродження і розвиток кооперативних засад.

-          Підпорядкування сіль­ськогосподарського вироб­ництва потребам та інте­ресам людини.

-          Удосконалення системи оподаткування. 

-          Розробка і здійснення загальнодержавних про­гнозів та програми еконо­мічного науково-техніч­ного, культурного розвит­ку України

 

 

close
Задайте своє питання