з 9:00 до 20:00 без вихідних

Ознаки адміністративного судочинства. Відмінність

Ознаки адміністративного судочинства. Відмінність адміністративного судочинства від інших форм здійснення правосуддя

Ознаками адміністративного судочинства є:

1) адміністративне судочинство є формою реалізації адміністративного права як права матеріального;

2) спрямоване на регулювання публічно правових відносин;

3) одним із суб’єктів завжди виступає суб’єкт владних повноважень;

4) наявність публічного інтересу;

5) наявність специфічного, лише йому притаманного, методу імперативно диспозитивного з певними особливостями;

6) його норми встановлюються Верховною Радою України, що є Вищим органом законодавчої влади;

7) воно знаходиться як у законах України, так і міжнародних нормативно-правових актах.

Кожен вид судочинства спрямований на досягнення властивого лише йому специфічного завдання, яке підпорядковане загальному завданню судочинства, тобто захист прав, свобод та інтересів особи:

– конституційного: контроль за конституційністю актів вищих органів влади;

– кримінального: встановлення винуватості чи невинуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, захист прав, свобод та інтересів суспільства, держави від протиправних посягань;

– цивільного, господарського: вирішення приватноправових спорів сторін;

– адміністративного: захист свобод, інтересів особи у публічно-правових відносинах від порушень з боку органів влади.

 

close
Задайте своє питання