з 9:00 до 20:00 без вихідних

Питання до державного іспиту "Корпоративне право "

Питання до державного  іспиту "Корпоративне право "

1) Поняття і предмет корпоративного права;

2) Корпоративні правовідносини;

3) Метод правового регулювання корпоративного права;

4) Функції корпоративного права;

5) Принципи корпоративного права;

6) Система корпоративного права та система корпоративного законодавства.

7) Місце корпоративного права в системі права України.

8) Поняття господарського товариства;

9) Ознаки господарських товариств;

10) Поняття організаційно-правової форми господарського товариства.

11) Класифікація господарських товариств;

12) Поняття статутного (складеного) капіталу господарського товариства;

13) Майно господарських товариств та джерела його формування;

14) Функції статутного (складеного) капіталу господарського товариства;

15) Установчі документи господарських товариств, види, особливості змісту, внесення змін та набуття чинності;

16) Характеристика організаційно-правових форм суб’єктів господарювання корпоративного типу (кооперативів, фермерських господарств, приватних підприємств створених двома та більше власниками, споживчих товариств);

17) Господарські товариства однієї особи та їх особливості корпоративного управління;

18) Поняття, ознаки та класифікація договорів корпоративного характеру;

19) Поняття акціонерного товариства;

20) Ознаки акціонерних товариств;

21) Класифікація акціонерних товариств;

22) Відмінність між поняттям види та типи акціонерних товариств;

23) Перелік підготовчих дій для створення акціонерного товариства;

24) Установчі документи акціонерного товариства. Вимоги до змісту, порядок їх складання, затвердження, посвідчення;

25) Особливості створення, функціонування та припинення господарських товариств у складі одного учасника та/або акціонера;

26) Загальні збори акціонерного товариства як вищий орган управління такого товариства. Поняття, компетенція;

27) Наглядова рада акціонерного товариства. Поняття компетенція.

28) Система виконавчих органів акціонерного товариства. Поняття, класифікація, компетенція;

29) Контрольно-ревізійні органи акціонерного товариства. Поняття, класифікація, компетенція;

30) Аудит акціонерного товариства;

31) Підготовчі дії до проведення загальних зборів акціонерного товариства.

32) Порядок формування та ведення списку акціонерів акціонерного товариства які можуть бути допущені до участі у загальних зборах;

33) Порядок розміщення оголошень та повідомлень про проведення загальних зборів акціонерного товариства;

34) Процедура формування порядку денного загальних зборів акціонерного товариства;

35) Основні етапи проведення загальних зборів;

36) Порядок формування та компетенція реєстраційної комісії товариства при проведенні загальних зборів акціонерного товариства;

37) Процедура голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерного товариства;

38) Порядок проведення голосування з питань порядку денного шляхом письмового анкетування;

39) Особливості прийняття рішень з питань порядку денного у акціонерному товаристві із одним акціонером;

40) Особливості оформлення результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Протокол загальних зборів;

41) Підстави та порядок оскарження рішень прийнятих посадовими особами та органами акціонерного товариства при підготовці та проведенні загальних зборів акціонерного товариства;

42) Система реєстрації операцій із цінними паперами господарських товариств;

43) Договір між акціонерами акціонерного товариства;

44) Порядок реорганізації акціонерного товариства;

45) Національна депозитарна система;

46) Поняття та ознаки товариства з обмеженою відповідальністю;

47) Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю;

48) Статут товариства із обмеженою відповідальністю. Його зміст. Вимоги щодо форми;

49) Правовий статус учасника товариства з обмеженою відповідальністю;

50) Процедура виходу учасника із товариства зі обмеженою відповідальністю;

51) Процедура виключення учасника товариства з обмеженою відповідальністю;

52) Порядок вступу нових учасників до складу товариства із обмеженою відповідальністю;

53) Порядок відступлення частки товариства із обмеженою відповідальністю;

54) Система органів управління товариства з обмеженою відповідальністю;

55) Правовий статус та компетенція загальних зборів учасників товариства із обмеженою відповідальністю;

56) Порядок скликання та проведення загальних зборів учасників товариства із обмеженою відповідальністю;

57) Порядок прийняття рішень на загальних зборах учасників товариства із обмеженою відповідальністю;

58) Фіксація результатів голосування в ході голосування з питань порядку денного загальних зборів товариства із обмеженою відповідальністю. Протокол загальних зборів учасників товариства із обмеженою відповідальністю;

59) Виконавчі органи товариства із обмеженою відповідальністю. Компетенція. Порядок формування;

60) Корпоративний договір;

61) Підстави та порядок відповідальності учасників товариства за боргами товариства із обмеженою відповідальністю. Підстави та порядок відповідальності товариства із обмеженою відповідальністю за боргами своїх учасників;

62) Поняття та ознаки товариства з додатковою відповідальністю;

63) Статутний капітал товариства з додатковою відповідальністю;

64) Вимоги щодо форми та змісту статуту товариства із додатковою відповідальністю;

65) Правовий статус учасника товариства з додатковою відповідальністю;

66) Система органів управління товариства з додатковою відповідальністю;

67) Правовий статус та компетенція загальних зборів учасників товариства із додатковою відповідальністю;

68) Виконавчі органи товариства із додатковою відповідальністю. Компетенція. Порядок формування;

69) Підстави та порядок відповідальності учасників товариства за боргами товариства із додатковою відповідальністю. Підстави та порядок відповідальності товариства із додатковою відповідальністю за боргами своїх учасників;

70) Порядок реорганізації товариства з обмеженою відповідальністю;

71) Поняття та ознаки повного товариства;

72) Складений капітал повного товариства;

73) Засновницький договір повного товариства;

74) Вимоги щодо форми засновницького договору повного товариства;

75) Правовий статус учасника повного товариства;

76) Процедура виходу учасника із повного товариства;

77) Процедура виключення учасника із повного товариства;

78) Порядок вступу нових учасників до складу повного товариства;

79) Порядок відступлення частки повного товариства;

80) Способи управління повним товариством;

81) Підстави та порядок відповідальності учасників повного товариства за боргами товариства. Підстави та порядок відповідальності повного товариства за боргами своїх учасників;

82) Поняття та ознаки командитного товариства;

83) Складений капітал командитного товариства;

84) Вимоги щодо форми та змісту засновницького договору командитного товариства;

85) Правовий статус повного учасника командитного товариства;

86) Правовий статус вкладника командитного товариства;

87) Способи управління в командитному товаристві

88) Порядок прийняття рішень у командитному товаристві;

89) Органи управління командитного товариства. Компетенція. Порядок формування;

90) Підстави та порядок відповідальності учасників командитного товариства за боргами товариства. Підстави та порядок відповідальності командитного товариства за боргами своїх учасників

Відповіді на всі питання за переліком

098 33 55 412

close
Задайте своє питання