з 9:00 до 20:00 без вихідних

Питання до державного іспиту "Нотаріат"

Питання до державного  іспиту "Нотаріат"

1. Сучасні системи нотаріату. Нотаріат класичної школи.

2. Судова та нотаріальна цивільна юрисдикція.

3. Відмінність нотаріальної діяльності від інших галузей юридичної практики.

4. Поняття та завдання нотаріальної діяльності

5. Компетенція нотаріальних органів.

6. Державна та приватна нотаріальна діяльність. Правовий статус приватного нотаріуса.

7. Порядок призначення на посаду і звільнення з посади державного нотаріуса.

8. Реєстрація нотаріальної приватної діяльності.

9. Положення про порядок видачі свідоцтва про право заняття нотаріальною діяльністю.

10.Зупинення та припинення приватної нотаріальної діяльності. Заміщення приватного нотаріуса.

11.Поняття принципів нотаріального процесу та їх класифікація.

12.Принцип законності в нотаріальному процесі.

13.Принцип диспозитивності в нотаріальному процесі.

14.Принцип обґрунтованості нотаріальних актів.

15.Принцип сприяння фізичним та юридичним особам у реалізації їх прав.

16.Принцип дотримання таємниці вчинюваних нотаріальних дій.

17.Принцип безпосередності у нотаріальному процесі.

18.Принцип державної мови нотаріального провадження.

19.Принцип державного регулювання нотаріальної діяльності.

20.Поняття нотаріального процесу. Нотаріальна процесуальна форма.

21.Нотаріальні процесуальні правовідносини

22.Нотаріус як суб’єкт нотаріального процесу. Права та обов’язки нотаріуса.

23.Особи, заінтересовані у вчиненні нотаріальної дії.

24.Особи, що сприяють здійсненню нотаріальних дій.

25.Стадія порушення нотаріальної справи.

26.Підготовка до вчинення нотаріальної дії.

27.Стадія вчинення нотаріальної дії і постановляння нотаріального акту.

28.Відкладення і зупинення нотаріальної дії.

29.Нотаріальні акти-документи.

30.Реєстрація нотаріальних дій.

31.Місце та час вчинення нотаріальної дії.

32.Встановлення правоздатності і дієздатності осіб, які звертаються за вчиненням нотаріальної дії.

33.Встановлення особи учасників цивільних правовідносин, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії.

34.Підписання нотаріально посвідчуваних правочинів, заяв та інших документів.

35.Витребування нотаріусом документів, що є необхідними для вчинення нотаріальної дії.

36.Дії нотаріуса при виявленні порушення закону.

37.Відмова у вчиненні нотаріальної дії.

38.Видача дубліката нотаріально посвідченого документу.

39.Оплата вчинюваних нотаріальних дій. Державне мито в нотаріальному процесі.

40.Оскарження нотаріальних дій або відмови у їх вчиненні.

41.Основні правила посвідчення правочинів.

42.Посвідчення правочинів про відчуження частки майна у спільній власності.

43.Посвідчення договорів довічного утримання. Посвідчення договорів ренти.

44.Посвідчення правочинів про відчуження нерухомого майна.

45.Посвідчення шлюбного договору.

46.Посвідчення договорів застави (іпотеки).

47.Посвідчення заповітів.

48.Посвідчення договорів доручення. Посвідчення довіреностей.

49.Засвідчення вірності копій документів і витягів з них.

50.Засвідчення справжності підпису на документах.

51.Засвідчення вірності перекладу.

52.Посвідчення фактів.

53.Передача заяв фізичних та юридичних осіб іншим особам.

54.Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів.

55.Вчинення морських протестів.

56.Видача свідоцтв про право на спадщину.

57.Видача свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя.

58.Видача свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів).

59.Вжиття заходів до охорони спадкового майна.

60.Прийняття документів на зберігання.

61.Поняття та характерні ознаки судового контролю за нотаріальною діяльністю.

62.Види контролю за нотаріальною діяльністю та їх співвідношення.

63.Судовий контроль в системі видів контролю за нотаріальною діяльністю.

64.Види судового контролю за нотаріальною діяльністю.

65.Судовий контроль за організацією нотаріальної діяльності.

66.Судовий контроль за дотриманням загальних правил вчинення нотаріальних дій.

67.Судовий розгляд справ за позовами про визнання недійсними нотаріально посвідчених правочинів та інших нотаріальних актів.

68.Субʼєктний склад у справах за позовами про визнання недійсними нотаріально посвідчених правочинів та інших нотаріальних актів.

69.Зміст позовної заяви про визнання недійсними нотаріально посвідчених правочинів та інших нотаріальних актів.

70. Предмет доказування у справах за позовами про визнання недійсними нотаріально посвідчених правочинів та інших нотаріальних актів.

71.Докази та доказування у справах за позовами про визнання недійсними нотаріально посвідчених правочинів та інших нотаріальних актів.

72.Особливості рішення суду у справах за позовами про визнання недійсними нотаріально посвідчених правочинів та інших нотаріальних актів.

73.Судовий розгляд справ про визнання недійсним свідоцтва про право власності на спадкове майно.

74.Судовий розгляд справ про визнання недійсним свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя.

75.Судовий розгляд справ за позовами про визнання незаконними нотаріальних дій або відмови у їх вчиненні.

76.Субʼєктний склад у справах за позовами про визнання незаконними нотаріальних дій або відмови у їх вчиненні.

77.Зміст позовної заяви про визнання незаконними нотаріальних дій.

78.Зміст позовної заяви про визнання незаконною відмови у вчиненні нотаріальних дій.

79.Докази та доказування у справах про визнання незаконними нотаріальних дій.

80.Докази та доказування у справах про визнання незаконною відмови у вчиненні нотаріальних дій.

81.Предмет доказування у справах за позовами про визнання незаконними нотаріальних дій.

82.Особливості рішення суду у справах за позовами про визнання незаконними нотаріальних дій.

83.Судовий розгляд справ за позовами про відшкодування шкоди, заподіяної незаконними або недбалими діями нотаріусів.

84.Субʼєктний склад у справах за позовами про відшкодування шкоди, заподіяної незаконними або недбалими діями нотаріусів.

85.Зміст позовної заяви про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної незаконними або недбалими діями нотаріусів.

86.Докази та доказування у справах про відшкодування шкоди, заподіяної незаконними або недбалими діями нотаріусів.

87.Підсудність у справах за позовами про відшкодування шкоди, заподіяної незаконними або недбалими діями нотаріусів.

88.Предмет доказування у справах за позовами про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної незаконними або недбалими діями нотаріусів.

89.Предмет доказування у справах за позовами про відшкодування моральної шкоди, заподіяної незаконними або недбалими діями нотаріусів.

90.Особливості рішення суду у справах за позовами про відшкодування шкоди, заподіяної незаконними або недбалими діями нотаріусів.

Відповіді на всі питання за переліком

098 33 55 412

close
Задайте своє питання