з 9:00 до 20:00 без вихідних

Питання до іспиту “Адміністративне право”

Питання до іспиту  “Адміністративне право”  

1. Адміністративне право як галузь права, його предмет

2. Поняття і основні риси державного управління.

3. Сутність виконавчої влади, її співвідношення з державним управлінням та адміністративним правом.

4. Метод і система адміністративного права.

5. Зв’язок адміністративного права з іншими галузями українського права.

6. Поняття, особливості та види адміністративно-правових норм.

7. Систематизація адміністративного права та її особливості. Джерела адміністративного права.

8. Поняття, основні риси та види адміністративно-правових відносин.

9. Адміністративно-правовий статус громадян України.

10. Звернення громадян, їх види.

11. Порядок розгляду звернень громадян згідно з Законом України “Про звернення громадян”.

12. Особливості адміністративно-правового статусу іноземців та осіб без громадянства в Україні.

13. Поняття, ознаки та правове становище органів виконавчої влади.

14. Види та система органів виконавчої влади, принципи її побудови.

15. Компетенція та форми діяльності Кабінету Міністрів України за Законом України “Про Кабінет Міністрів України”.

16. Кабінет Міністрів та центральні органи виконавчої влади в системі органів виконавчої влади.

17. Міністерства в системі центральних органів виконавчої влади.

18. Повноваження і форми діяльності місцевих державних адміністрацій.

19. Поняття, види та принципи державної служби в Україні.

20.Поняття та види державних службовців

21. Законодавчі основи та правове регулювання державної служби в Україні.

22. Особливості юридичної відповідальності державних службовців.

23. Поняття та види функцій державного управління.

 

24. Поняття форм державного управління, їх види.

25. Поняття правових актів державного управління, їх юридичне значення.

26. Класифікація актів державного управління та їх дія.

27. Вимоги, що ставляться до актів державного управління, наслідки їх недотримання.

28. Адміністративний договір як форма управлінської діяльності.

29. Поняття адміністративно-правових методів, їх види.

30. Адміністративний примус, та його різновиди.

31. Заходи адміністративного запобігання, їх види та суть.

32. Заходи адміністративного припинення, їх види та суть.

33. Поняття й основні риси адміністративної відповідальності.

34. Завдання, система і чинність законодавства України про адміністративні правопорушення.

35. Адміністративне правопорушення, його склад.

 36. Суб’єкти адміністративних правопорушень.

37. Особливості відповідальності неповнолітніх у віці від 16 до 18 років.

38. Особливості адміністративної відповідальності посадових осіб.

39. Відповідальність військовослужбовців за вчинення адміністративних правопорушень.

 40. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність.

41. Мета адміністративних стягнень, їх види.

42. Попередження, штраф та штрафні бали, як види адміністративних стягнень.

43. Оплатне вилучення і конфіскація предметів як адміністративні стягнення.

44. Позбавлення спеціального права, наданого громадянинові, як вид адміністративного стягнення.

 45. Громадські та виправні роботи, як види адміністративного стягнення.

46. Адміністративний арешт та арешт з утриманням на гауптвахті, як види адміністративних стягнень.

47. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх.

48. Загальні правила накладення стягнень за адміністративні правопорушення.

49. Обставини, що пом’якшують та обтяжують відповідальність за адміністративний проступок.

50. Строки накладення адміністративних стягнень.

51. Адміністративний процес: зміст, загальні риси, особливості.

52. Структура адміністративного процесу та характеристика окремих видів проваджень.

53. Дисциплінарне провадження: завдання, стадії, особливості.

54. Адміністративна юрисдикція: загальні риси, принципи.

55. Адміністративна юстиція: поняття, моделі та особливості становлення в Україні.

56. Адміністративне судочинство в Україні: завдання та принципи.

57. Завдання і порядок провадження в справах про адміністративні правопорушення.

58. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення.

59. Протокол про адміністративне правопорушення.

60. Постанова по справі про адміністративне правопорушення.

61. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

62. Справи про адміністративні правопорушення, підвідомчі районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судам (суддям).

63. Право на оскарження та порядок оскарження постанови про накладення адміністративного стягнення.

 64. Види рішень, що приймаються по скарзі на постанову про накладення адміністративного стягнення.

65. Набрання постановою судді у справі про адміністративне правопорушення законної сили та перегляд постанови.

 66. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.

67. Поняття режиму законності та дисципліни в державному управлінні та способи їх забезпечення.

68. Контроль у державному управлінні: поняття, зміст та види.

69. Контроль органів виконавчої влади загальної компетенції. Відомчий та міжвідомчий контроль.

70. Судовий контроль у державному управлінні. Контрольні повноваження державних інспекцій та служб.

71. Поняття і види адміністративно-правових режимів.

72. Дозвільна-ліцензійна діяльність в Україні.

73. Організаційно-правові засади управління економікою.

74. Організаційно-правові засади управління соціально-культурною сферою.

75. Організаційно-правові засади управління адміністративно-політичною діяльністю.

 

Відповіді на всі питання за переліком

098 33 55 412

close
Задайте своє питання