з 9:00 до 20:00 без вихідних

Питання до іспиту "Державне будівництво і місцеве самоврядування"

Питання до іспиту "Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні"

1. Поняття Державного будівництва і місцевого самоврядування. Елементи змісту державного будівництва і місцевого самоврядування

2. Конституційні основи державного будівництва і місцевого самоврядування. Джерела науки державного будівництва і місцевого самоврядування.

3. Основні напрямки здійснення державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні.

4. Поняття, предмет і система науки державного будівництва і місцевого самоврядування.

5. Завдання і значення науки державного будівництва і місцевого самоврядування.

6. Історичний розвиток науки державного будівництва і місцевого самоврядування.

7. Методологічні основи науки державного будівництва і місцевого самоврядування.

8. Зв’язок науки державного будівництва і місцевого самоврядування з галузями права та іншими науками.

9. Поняття, система навчальної дисципліни “Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні”. Значення навчальної дисципліни “Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні” для підготовки юристів.

10. Загальна характеристика елементів організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування в Україні.

11. Системно-структурна організація органів державної влади і місцевого самоврядування в Україні.

12. Співвідношення органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування, їх спільні риси та особливості.

13. Система принципів організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.

14. Принцип народовладдя в організації і діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування.

15. Принцип законності і принцип верховенства права в організації і діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування

16. Принцип колегіальності і єдиноначалля в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування. Принцип гласності в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування.

17. Принцип поєднання державних і місцевих інтересів і принцип оптимальної децентралізації в організації і діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування.

18. Принципи місцевого самоврядування.

19. Поняття, правове регулювання та співвідношення функцій і компетенції органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування.

20. Поняття і система форм діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.

21. Поняття і система методів діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.

22. Планування роботи органів державної влади та місцевого самоврядування

23. Виробка рішень органів державної влади та місцевого самоврядування.

24. Організація та контроль виконання рішень органів державної влади та місцевого самоврядування.

25. Координація в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування.

26. Інформаційне забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування.

27. Організація роботи з кадрами апарату органів державної влади та місцевого самоврядування.

28. Поняття основ організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування в Україні.

29. Територіальна і правова основи організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування в Україні.

30. Матеріальна і фінансова основи організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування в Україні.

31. Матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування в Україні.

32. Наукова організація праці в органах державної влади і місцевого самоврядування, її основні вимоги.

33. Основи організації та діяльності Верховної Ради України. Організаційна будова та функції Верховної Ради України.

34. Організація прийняття та виконання актів Верховної Ради України.

35. Форми і методи роботи Верховної Ради України.

36. Сесія – головна організаційна форма роботи Верховної Ради України, порядок її підготовки і проведення.

37. Особливості підготовки і проведення першої сесії Верховної Ради України нового скликання.

38. Організація підготовки і проведення слухань у Верховній Раді України.

39. Організація роботи Голови Верховної Ради України та його заступників.

40. Система, структура та порядок утворення комітетів Верховної Ради України. Організація роботи голови комітету, його заступників і секретаря комітету.

41. Функції та компетенція комітетів Верховної Ради України.

42. Порядок підготовки і проведення засідань і слухань у комітетах Верховної Ради України. 

43. Організація роботи депутатських фракцій. Організація діяльності Погоджувальної ради депутатських фракцій.

44. Організація роботи тимчасових комісій Верховної Ради України.

45. Структура, функції та організація роботи апарату Верховної Ради України.

46. Організація роботи Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

47. Організація роботи Рахункової палати.

48. Організація підготовки виборів народних депутатів України. Організація роботи виборчих комісій по виборам народних депутатів України.

49. Порядок проведення голосування та встановлення результатів виборів народних депутатів України.

50. Організація роботи народних депутатів України у Верховній Раді України та з виборцями.

51. Організація діяльності помічників-консультантів народних депутатів України.

52. Запити і звернення народних депутатів України, порядок їх внесення і розгляду

53. Гарантії діяльності народних депутатів України.

54. Порядок дострокового припинення повноважень народних депутатів України. Особливості порядку затримання, арешту та притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів України

55. Організація підготовки виборів Президента України. Організація роботи виборчих комісій по виборам Президента України.

56. Порядок проведення голосування та встановлення результатів виборів Президента України.

57. Основи організації і діяльності Президента України. Функції Президента України

58. Система, функції та порядок утворення центральних органів виконавчої влади. Організаційна будова центральних органів виконавчої влади.

59. Форми і методи діяльності Президента України.

60. Форми і методи діяльності Президента України. Організація прийняття та виконання актів Президента України.

61. Гарантії діяльності Президента України.

62. Структура, функції, організація роботи апарату Президента України. Організація роботи Адміністрації Президента України.

63. Організація роботи Ради національної безпеки і оборони України.

64. Організація роботи Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим.

65. Основи організації і діяльності Кабінету Міністрів України. Порядок утворення і припинення повноважень Кабінету Міністрів України.

66. Будова та функції Кабінету Міністрів України. Організація розподілу повноважень між членами Кабінету Міністрів України.

67. Форми і методи діяльності Кабінету Міністрів України. 

68. Порядок підготовки і проведення засідань Кабінету Міністрів України.

69. Структура, функції та організація роботи апарату Кабінету Міністрів України.

70. Форми і методи діяльності центральних органів виконавчої влади.

71. Система, порядок утворення і будова місцевих державних адміністрацій.

72. Основи організації і діяльності місцевих державних адміністрацій. Функції та компетенція місцевих державних адміністрацій.

73. Форми і методи діяльності місцевих державних адміністрацій.

74. Голова місцевої державної адміністрації та його заступники, їх повноваження й організація роботи.

75. Організація роботи колегії та інших консультативно-дорадчих органів місцевої державної адміністрації.

76. Відділи, управління та інші органи місцевої державної адміністрації, її апарат, організація їх роботи.

77. Організаційна будова та функції Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

78. Порядок утворення і будова Ради міністрів Автономної Республіки Крим. Функції Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

79. Організація діяльності органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим

80. Поняття та система місцевого самоврядування в Україні.

81. Гарантії місцевого самоврядування в Україні.

82. Територіальна громада – первинний суб’єкт місцевого самоврядування.

83. Форми здійснення територіальною громадою місцевого самоврядування

84. Збори (конференції) громадян, організація їх підготовки та порядок проведення

85. Порядок організації та проведення громадських слухань.

86. Система і будова місцевих рад.

87. Основи організації і діяльності місцевих рад.

88. Функції та компетенція місцевих рад

89. Форми та методи діяльності місцевих рад.

90. Порядок підготовки та проведення сесій місцевих рад.

91. Організація роботи постійних комісій місцевих рад.

92. Організація роботи тимчасових контрольних комісій місцевих рад.

93. Апарат місцевих рад і організація його роботи.

94. Організація підготовки виборів депутатів місцевих рад

95. Організація роботи депутатів місцевих рад у раді та з виборцями

96. Депутатські запити, звернення, запитання депутатів місцевих рад, порядок їх внесення і розгляду

97. Гарантії діяльності депутатів місцевих рад

98. Організація роботи сільського, селищного, міського голови, секретаря ради.

99. Організація роботи голови обласної, районної ради та його заступників

100. Порядок формування і будова виконавчих комітетів місцевих рад. Форми та методи роботи виконавчих комітетів місцевих рад.

101. Система, будова, порядок утворення та форми роботи відділів, управлінь та інших виконавчих органів рад

102. Порядок створення, структура, основи організації діяльності органів самоорганізації населення

103. Повноваження та форми роботи органів самоорганізації населення.

104. Асоціації та інші форми добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування

105. Звернення громадян, порядок їх розгляду в органах державної влади та місцевого самоврядування.

106. Особливості функціонування органів місцевого самоврядування у м. Києві.

107. Відносини органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування з органами прокуратури, Служби безпеки України та Національною поліцією

108. Відносини органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування з об’єднаннями громадян.

109. Відносини органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування з судовими органами та органами юстиції.

Відповіді на всі питання за переліком

098 33 55 412

close
Задайте своє питання