з 9:00 до 20:00 без вихідних

Питання до іспиту "Екологічне право"

Питання до іспиту "Екологічне право" 

1. Предмет екологічного права.

2. Види екологічних правовідносин.

3. Поняття та види об’єктів екологічного права.

4. Поняття екологічного права.

5. Принципи екологічного права.

6. Метод екологічного права. Його основні ознаки.

7. Система екологічного права.

8. Загальна характеристика джерел екологічного права.

9. Конституційні засади регулювання екологічних суспільних відносин.

10. Закони як джерела екологічного права.

11. Міжнародні договори як джерела екологічного права.

12. Поняття, зміст та особливості права власності на природні ресурси та комплекси.

13. Право власності Українського народу на природні ресурси та комплекси.

14. Право приватної власності на природні ресурси та комплекси: об’єкти, суб’єкти, підстави виникнення та припинення.

15. Право комунальної власності на природні ресурси та комплекси: об’єкти, суб’єкти, підстави виникнення та припинення.

16. Право державної власності на природні ресурси та комплекси: об’єкти, суб’єкти, підстави виникнення та припинення.

17. Охорона права власності на природні ресурси та комплекси, юридична відповідальність за його порушення.

18. Поняття та підстави юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.

19. Особливості цивільної відповідальності за порушення екологічного законодавства.

20. Поняття управління в сфері природокористування та охорони довкілля.

21. Функції управління в сфері природокористування та охорони довкілля.

22. Органи управління загальної компетенції в сфері природокористування та охорони довкілля.

23. Органи управління спеціальної компетенції в сфері природокористування та охорони довкілля.

24. Правове забезпечення обліку природних ресурсів.

25. Правове регулювання екологічного контролю, його поняття та види.

26. Правове регулювання екологічного моніторингу, його поняття та види.

27. Правове забезпечення оцінки впливу на довкілля.

28. Екологічна стандартизація та нормування: правові засади, поняття та об‘єкти.

29. Право природокористування. Його поняття, зміст та види.

30. Особливості загального природокористування: його правове забезпечення.

31. Особливості спеціального природокористування: його правове забезпечення.

32. Правові засади використання природних ресурсів на умовах оренди.

33. Підстави виникнення та припинення права природокористування.

34. Загальна характеристика екологічних прав громадян: поняття та класифікації.

35. Право громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля.

36. Право громадян на відшкодування шкоди, заподіяної порушенням права на безпечне довкілля.

37. Право громадян на одержання екологічної інформації.

38. Екологічні обов’язки громадян: їх юридична природа та класифікації.

39. Гарантії реалізації екологічних прав громадян.

40. Особливості правової охорони, форми та способи захисту екологічних прав громадян.

41. Правове регулювання екологічної безпеки: поняття, об’єкти, суб’єкти та види.

42. Правові заходи щодо забезпечення вимог екологічної безпеки.

43. Особливості юридичної відповідальності за правопорушення в галузі забезпечення екологічної безпеки.

44. Надзвичайні екологічні ситуації, їх юридична природа та класифікації.

45. Поняття зони надзвичайної екологічної ситуації, юридичні підстави та порядок їх оголошення.

46. Правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації.

47. Економіко-правовий механізм природокористування та охорони довкілля: поняття та складові.

48. Екологічний податок: сутність, суб‘єкти та об’єкти оподаткування.

49. Плата за спеціальне використання природних ресурсів: види та особливості справляння.

50. Загальна характеристика права землекористування.

51. Особливості правової охорони земель.

52. Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства.

53. Правовий режим водоохоронних зон.

54. Правовий режим прибережних захисних смуг.

55. Права та обов’язки користувачів водних об’єктів.

56. Види права водокористування.

57. Правовий режим оренди водних об’єктів.

58. Підстави та порядок виникнення права спеціального водокористування.

59. Підстави та порядок припинення права спеціального водокористування.

60. Правова охорона вод.

61. Юридична відповідальність за порушення водного законодавства.

62. Право надрокористування: об’єкти та суб’єкти.

63. Види права користування надрами: загальна характеристика.

64. Правове регулювання геологічного вивчення надр.

65. Правове регулювання видобування корисних копалин.

66. Правове регулювання використання надр в цілях, не пов‘язаних з видобуванням корисних копалин.

67. Особливості правовідносин щодо користування надрами на умовах угод про розподіл продукції.

68. Юридична відповідальність за порушення законодавства про надра.

69. Рослинний світ як об’єкт правового регулювання: поняття та класифікація.

70. Правове забезпечення використання природних рослинних ресурсів.

71. Правова охорона рослинного світу: поняття та основні заходи.

72. Зелена книга України: правові засади та значення.

73. Правова охорона зелених насаджень в межах населених пунктів.

74. Юридична відповідальність за порушення законодавства про рослинний світ.

75. Право лісокористування: поняття та види.

76. Правове забезпечення використання лісових ресурсів.

77. Правове регулювання заготівлі деревини.

78. Правове регулювання заготівлі другорядних лісових матеріалів.

79. Правова характеристика лісових сервітутів.

80. Правове регулювання використання корисних властивостей лісів.

81. Правові заходи по відтворенню лісів.

82. Правові заходи щодо охорони та захисту лісів.

83. Юридична відповідальність за порушення лісового законодавства.

84. Право користування тваринним світом: поняття та види.

85. Мисливство та полювання: поняття та правове забезпечення.

86. Правове регулювання рибальства та ведення рибного господарства.

87. Правове регулювання добування (придбання) диких тварин з метою їх утримання і розведення у напіввільних умовах чи в неволі.

88. Юридична відповідальність за порушення законодавства про тваринний світ.

89. Правові заходи щодо охорони атмосферного повітря.

90. Атмосферне повітря, озоновий шар і клімат як об’єкти правової охорони.

91. Особливості юридичної відповідальності за порушення законодавства у галузі охорони атмосферного повітря.

92. Правові засади формування екологічної мережі.

93. Поняття, об’єкти та структурні елементи екологічної мережі.

94. Порядок включення територій та об’єктів до переліків територій та об’єктів екологічної мережі: правове забезпечення.

95. Природно-заповідний фонд: класифікація територій та об’єктів, правовий режим.

96. Правовий режим природних та біосферних заповідників.

97. Правовий режим національних природних парків.

98. Правовий режим ботанічних садів та дендрологічний парків.

99. Правовий режим зоологічних парків.

100. Особливості правової охорони курортних та лікувально-оздоровчих територій.

101. Правовий режим рекреаційних територій.

102. Червона книга України: поняття, об‘єкти та правове значення.

103. Юридична відповідальність за порушення законодавства про Червону книгу України.

104. Відходи як об’єкт еколого-правового регулювання та їх класифікація.

105. Правові засади використання природних ресурсів виключної (морської) економічної зони України та її континентального шельфу.

106. Правове забезпечення охорони природних ресурсів та морського середовища в межах виключної (морської) економічної зони України.

107. Основні правові засоби забезпечення екологічних інтересів в сфері господарювання.

108. Еколого-правові вимоги при розміщенні і розвитку населених пунктів.

109. Міжнародно-правова охорона навколишнього природного середовища: поняття, принципи, об’єкти, суб’єкти.

110. Принципи та джерела права охорони навколишнього середовища ЄС.

111. Система та компетенції органів ЄС у сфері охорони навколишнього середовища.

 

Відповіді на всі питання за переліком

098 33 55 412

close
Задайте своє питання