з 9:00 до 20:00 без вихідних

Питання до іспиту "Фінансове право"

Питання до іспиту "Фінансове право"

1. Поняття фінансів, їхні ознаки та функції

2. Публічна фінансова система та її структура

3. Публічна фінансова діяльність: поняття і форми

4. Методи публічної фінансової діяльності

5. Система органів, що наділені повноваженнями щодо публічних фінансів, та їхня класифікація

6. Органи загальної компетенції у сфері публічної фінансової діяльності

7. Повноваження Міністерства фінансів України у сфері публічної фінансової діяльності

8. Повноваження Державної казначейської служби України у сфері публічної фінансової діяльності

9. Повноваження Державної аудиторської служби України

10. Повноваження Державної фіскальної служби України

11. Повноваження Національного банку України у сфері публічної фінансової діяльності

12. Повноваження Рахункової палати

13. Повноваження Державної служби фінансового моніторингу України у сфері публічної фінансової діяльності

14. Правова природа грошей

15. Фінансово‑правове регулювання грошового обігу

16. Грошова система держави та її елементи

17. Правове регулювання і зміст готівкового і безготівкового грошового обігу

18. Правова природа віртуальних валют

19. Обіг електронних грошей

20. Поняття валюти та валютних цінностей

21. Конвертованість валюти

22. Валютні операції

23. Валютне регулювання: зміст та види

24. Валютний нагляд

25. Валютні обмеження

26. Поняття платіжних інструментів

27. Платіжні системи та їх класифікація

28. Предмет і метод фінансового права

29. Фінансові правовідносини : загальна характеристика

30. Структура фінансових правовідносин та особливості її елементів

31. Фінансово-правові норми

32. Система фінансового права як галузі права

33. Фінансове право в системі права

34. Джерела фінансового права

35. Фінансове законодавство

36. Поняття і система публічних фондів коштів

37. Поняття бюджету та бюджетної системи

38. Принципи функціонування бюджетної системи

39. Структура бюджету

40. Державний бюджет України

41. Місцеві бюджети

42. Бюджетна класифікація: поняття, призначення та структура

43. Класифікація доходів бюджету

44. Класифікація видатків та кредитування бюджету

45. Дефіцит та профіцит бюджету

46. Державні та місцеві запозичення

47. Державні та місцеві гарантії

48. Державний та місцевий борг

49. Управління державним (місцевим) боргом

50. Бюджетний процес: поняття, стадії та принципи

51. Учасники бюджетного процесу та їхні повноваження

52. Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі

53. Правова природа і значення Бюджетної декларації

54. Бюджетні запити в процесі складання проектів бюджетів

55. Порядок складання проектів державного і місцевих бюджетів

56. Суб’єкти, які беруть участь у розгляді і прийнятті проектів бюджетів

57. Етапи розгляду проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік

58. Зміст закону про Державний бюджет

59. Обговорення і затвердження місцевих бюджетів

60. Виконання бюджетів: поняття та форми

61. Розпис бюджету: зміст і значення

62. Виконання Державного бюджету України і місцевих бюджетів за доходами

63. Виконання Державного бюджету України і місцевих бюджетів за видатками та кредитуванням

64. Внесення змін до Закону про Державний бюджет України та рішення про місцевий бюджет

65. Підготовка і розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього як стадія бюджетного процесу

66. Звітність про виконання бюджетів: поняття і види

67. Склад бюджетної звітності про виконання бюджетів

68. Поняття та значення міжбюджетних відносин

69. Поняття та види міжбюджетних трансфертів

70. Субвенції як різновид міжбюджетних трансфертів: поняття та види

71. Порядок та особливості надання міжбюджетних трансфертів

72. Контроль за дотриманням порядку формування, розподілу та використання коштів публічних фондів

73. Способи здійснення контролю за дотриманням порядку формування, розподілу та використання коштів публічних фондів

74. Система органів, що здійснюють контроль за дотриманням порядку формування, розподілу та використання коштів публічних фондів

75. Правовий статус органів фінансового контролю загальної компетенції

76. Правовий статус органів фінансового контролю спеціальної компетенції

77. Незалежний фінансовий контроль

78. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства

79. Відповідальність за порушення валютного законодавства

80. Податкове право у системі фінансового права. Предмет і метод податкового права.

81. Система і джерела податкового права. Податкове законодавство України.

82. Принципи податкового права.

83. Поняття, ознаки та функції податку. Співвідношення податку та збору.

84. Податкова система України. Класифікація податків та зборів.

85. Правовий механізм податку та його елементи.

86. Поняття податкового обов’язку. Виникнення, зміна та припинення податкового обов’язку.

87. Гарантії забезпечення виконання податкового обов’язку.

88. Поняття та зміст податкового контролю.

89. Способи здійснення податкового контролю.

90. Правові засади відповідальності за порушення податкового законодавства.

91. Податок на прибуток підприємств.

92. Податок на доходи фізичних осіб.

93. Військовий збір.

94. Податок на додану вартість.

95. Акцизний податок.

96. Екологічний податок.

97. Податок на майно.

98. Єдиний податок.

99. Місцеві збори.

Відповіді на всі питання за переліком

098 33 55 412

close
Задайте своє питання