з 9:00 до 20:00 без вихідних

Питання до іспиту "Історія держави і права України"

Питання до іспиту "Історія держави і права України"

1. Предмет навчальної дисципліни «Історія держави і права України».

2. Методи навчальної дисципліни «Історія держави і права України».

3. Періодизація курсу історії держави і права України.

4. Держава скіфів: державний лад, джерела і основні риси права.

5. Античні міста-держави у Північному Причорномор’ї: суспільний і державний лад, джерела й основні риси права.

6. Боспорське царство: державний лад, джерела і основні риси права.

7. Формування державності у східних слов’ян. Утворення Київської Русі.

8. Правове становище феодалів в Київській Русі (IX–XII ст.).

9. Правове становище вільних селян-общинників в Київській Русі (IX–XII ст.).

10. Правове становище феодально залежних верств населення – смердів, закупів, ізгоїв, а також рабів – челяді і холопів в Київській Русі (IX–XII ст.).

11. Правове становище міського населення в Київській Русі (IX–XII ст.).

12. Загальна характеристика державного ладу Київської Русі у ІХ–ХІІ ст.

13. Великий київський князь та його місце у механізмі державної влади Київської Русі (ІХ–ХІІ ст.). Державотворча діяльність Я. Мудрого.

14. Місцеві князі та феодальні з’їзди у механізмі державної влади Київської Русі (ІХ–ХІІ ст.).

15. Джерела права Київської Русі (ІХ–ХІІ ст.).

16. Руська Правда: походження, редакції, списки, значення для вивчення історії права Київської Русі.

17. Право власності за Руською Правдою. Спадкові правовідносини.

18. Зобов’язальне право за Руською Правдою.

19. Злочини і покарання за Руською Правдою.

20. Судочинство за Руською Правдою.

21. Види судових доказів за Руською Правдою.

22. Церковні статути князів Володимира і Ярослава Мудрого.

23. Південно-західні князівства на початковому етапі феодальної роздробленості (XII–XIII ст.).

24. Галицько-Волинська держава та її значення в історії української державності.

25. Суспільний лад на українських землях у складі Польщі, Литви і Речі Посполитої (XIV-XVII ст.).

26. Державний лад на українських землях у складі Польщі, Литви і Речі Посполитої (XIV-XVII ст.).

27. Джерела права на українських землях у складі Польщі, Литви і Речі Посполитої (XIV-XVII ст.).

 28. Виникнення українського козацтва. Запорізьке козацтво. Реєстрове козацтво.

29. Війна українського народу за визволення з-під влади Речі Посполитої 1648-1654 рр. Її причини, завдання, рушійні сили.

30. Формування української національної держави у 1648-1654 рр. Основні риси права у 1648-1654 рр.

31. Правовий статус України за Переяславською угодою 1654 р.

32. Загальна характеристика права в Україні у другій половині ХVІІ ст.

33. Конституція Пилипа Орлика (1710 р.).

34. Державний устрій України у період наступу на її автономію (ХVІІІ ст.).

35. Діяльність Малоросійських колегій на території України у XVIII ст.

36. Суспільний лад на території України у період наступу на її автономію (ХVІІІ ст.).

37. Джерела права в Україні у ХVІІІ ст.

38. Кодифікація права України у ХVІІІ ст.

39. Загальна характеристика права України у XVIII ст.

40. Державний лад на західноукраїнських землях (друга половина ХVІІ – ХVІІІ ст.).

41. Суспільний лад на західноукраїнських землях (друга половина ХVІІ – ХVІІІ ст.).

42. Суспільний лад в Україні у складі Росії (перша половина ХІХ ст.).

43. Державний лад в Україні у складі Росії (перша половина ХІХ ст.).

44. Джерела права в Україні у складі Росії (перша половина ХІХ ст.).

45. Кодифікація права України у першій половині ХІХ ст. Зібрання Малоросійських прав (1807 р.).

46. Загальна характеристика права в Україні у першій половині ХІХ ст.

47. Державний лад на західноукраїнських землях (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.)

48. Джерела і основні риси права на західноукраїнських землях (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.).

49. Селянська реформа 1861 р. в Росії та її впровадження в Україні.

50. Правове становище населення України у другій половині ХІХ ст.

51. Державний лад в Україні у складі Росії у другій половині ХІХ ст.

52. Підготовка судової реформи 1864 р.

53. Мирові суди за судовою реформою 1864 р.

54. Окружні суди за судовою реформою 1864 р.

55. Суд присяжних за судовою реформою 1864 р.

56. Прокуратура за судовою реформою 1864 р.

57. Судові слідчі за судовою реформою 1864 р.

58. Адвокатура за судовою реформою 1864 р.

59. Земська реформа 1864 р. в українських губерніях.

60. Міська реформа 1870 р. в українських губерніях.

61. Військові реформи 1864-1874 рр.

62. Джерела права в Україні у другій половині ХІХ ст.

63. Основні риси цивільного права в Україні у другій половині ХІХ ст.

64. Основні риси сімейного права в Україні у другій половині ХІХ ст.

65. Основні риси кримінального права в Україні у другій половині ХІХ ст.

66. Державний лад на західноукраїнських землях у складі Австро-Угорщини (друга половина ХІХ ст.).

67. Право на західноукраїнських землях у складі Австро-Угорщини (друга половина ХІХ ст.).

68. Зміни у державному ладі в Україні у період революції 1905-1907 рр. в Росії.

69. Діяльність української громади у I та II Державних думах Російської імперії.

70. Державний переворот 3 червня 1907 р. у Росії та його наслідки для України. III та IV Державні думи.

71. Аграрна реформа П. А. Столипіна 1906 р.: основні положення, особливості проведення в українських губерніях, оцінка результатів.

72. Зміни у державному ладі України у період Першої світової війни.

73. Тимчасовий уряд Росії та його органи в Україні.

74. Законодавство Тимчасового уряду Росії.

75. Ради робітничих, солдатських та селянських депутатів в Україні у 1917 р.

76. Боротьба за національно-державне відродження України. Утворення Центральної Ради.

77. Організація державної влади в Україні у період діяльності Центральної Ради.

78. I Універсал Центральної Ради.

79. II Універсал Центральної Ради.

80. III Універсал Центральної Ради.

81. IV Універсал Центральної Ради.

82. Законодавство Центральної Ради.

83. Конституція УНР 1918 р.

84. Утворення гетьманської держави П. П. Скоропадського. Державний лад гетьманату П. П. Скоропадського.

85. Законодавство гетьманату П. П. Скоропадського

86. Утворення Директорії. Організація державної влади Директорії.

87. Утворення Західноукраїнської Народної Республіки. Організація державної влади в ЗУНР.

88. Акт злуки УНР і ЗУНР 1919 р. та його історичне значення.

89. I Всеукраїнський з’їзд Рад. Утворення Української Радянської Республіки.

90. Боротьба за відновлення радянської влади в Україні у 1918-1919 рр. ІІІ Всеукраїнський з’їзд Рад.

91. Конституція УСРР 1919 р.

92. Нова економічна політика та її законодавче регулювання.

93. Україна і створення Союзу РСР.

94. Конституція УСРР 1929 р.

95. Кодифікація радянського законодавства в Україні у період НЕПу.

96. Цивільний кодекс УСРР 1922 р.

97. Кримінальний кодекс УСРР 1922 р.

98. Кодекс законів про працю УСРР 1922 р.

99. Цивільно-процесуальний кодекс УСРР 1924 р.

100. Кримінально-процесуальний кодекс УСРР 1922 р.

101. Кодекс законів про народну освіту УСРР 1922 р.

102. Суцільна колективізація та розкуркулювання у 30-ті роки. Голодомор 1932-1933 рр. в Україні.

103. Формування адміністративно-командної системи управління в Україні у 30-ті роки.

104. Конституція УРСР 1937 р. Перебудова державних органів УРСР на основі Конституції 1937 р.

105. Державний устрій у Західній Україні у 1920-30-х рр.

106. Основні риси права України в 1929-1941 рр. Антидемократичні деформації у праві.

107. Перебудова державного механізму України під час Другої світової війни.

108. Спроби ОУН відновити українську державність у 1941 р.

109. Основні джерела і риси права України у період Другої світової війни.

110. Державний лад України у післявоєнні роки (1945-1953 рр.).

111. Основні риси права України у післявоєнні роки (1945-1953 рр.).

112. Державний лад України у період десталінізації (1953-1964 рр.).

113. Основні риси права в Україні у період десталінізації (1953-1964 рр.). Друга кодифікація радянського законодавства.

114. Державний лад України за Конституцією УРСР 1978 р.

115. Зміни у державному ладі України у період перебудови (1985-1991 рр.).

116. Декларація про державний суверенітет України (16 липня 1990 р.).

117. Акт проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р.).

118. Розбудова Української незалежної держави (1991-1996 рр.).

119. Розробка і прийняття нової Конституції України 1996 р., її загальна характеристика.

120. Основні тенденції розвитку держави і права України після прийняття Конституції України 1996 р.

Відповіді на всі питання за переліком

098 33 55 412

close
Задайте своє питання