з 9:00 до 20:00 без вихідних

Питання до іспиту "Конституційне право України"

Питання до іспиту "Конституційне право України"

1. Поняття конституції та її юридичні властивості.

2. Функції конституції.

3. Класифікація конституцій.

4. Конституційне право України як основа національного права. Предмет конституційного права України.

5. Джерела галузі конституційного права України.

6. Пряма дія норм Конституції України.

7. Загальна характеристика Конституції України.

8. Поняття та принципи громадянства України.

9. Підстави та порядок набуття громадянства України.

10. Порядок та умови прийняття до громадянства.

11. Підстави та порядок припинення громадянства України. Умови втрати громадянства України.

12. Особливості юридичного захисту внутрішньо переміщених осіб.

13. Основні права, свободи та обов’язки іноземців та осіб без громадянства.

14. Практика внесення змін до Конституції України. Конституційна реформа 2004 року.

15. Конституційний процес на сучасному етапі. Конституційна реформа 2016 року.

16. Порядок ухвалення і внесення змін до Конституції України.

17. Поняття конституційного ладу України та система його засад.

18. Україна як суверенна та незалежна держава: конституційно-правовий аспект. Незалежність України та процеси європейської та євроатлантичної інтеграції

19. Гарантії державного суверенітету в Конституції України.

20. Україна як правова держава. Принцип верховенства права як складова конституційного ладу України.

21. Конституційний принцип поділу державної влади в Україні.

22. Україна як соціальна держава: конституційно-правовий аспект.

23. Україна як демократична республіка: конституційно-правовий аспект.

24. Принцип народовладдя, форми реалізації народовладдя.

25. Принцип багатоманітності як засада конституційного ладу.

26. Поняття та види референдумів.

27. Предмет всеукраїнського референдуму.

28. Порядок ініціювання всеукраїнського референдуму громадянами України.

29. Порядок призначення (проголошення) та проведення всеукраїнського референдуму.

30. Принцип унітаризму та його закріплення в Конституції України. Ознаки унітарної держави.

31. Поняття та система адміністративно-територіального устрою, його принципи.

32. Особливості правового статусу тимчасово окупованих територій.

33. Конституційно-правовий статус АРК. Предмет відання та повноваження органів влади АРК.

34. Поняття місцевого самоврядування та його система.

35. Конституційні засади співвідношення національного та міжнародного права. Доктрина дружнього ставлення до міжнародного права та принцип верховенства Конституції України.

36. Природа прав і свобод людини. Позитивні зобов’язання держави у сфері гарантування прав людини згідно з Конституцією України.

37. Конституційний статус особи в Україні: поняття, структура, види.

38. Система конституційних прав і свобод людини, їх класифікація.

39. Конституційні обмеження щодо реалізації основних прав і свобод.

40. Міжнародні стандарти в галузі прав людини та їх співвідношення з конституційними суб’єктивними правами.

41. Принципи конституційного статусу людини.

42. Загальна характеристика особистих прав людини.

43. Право на життя як невід’ємне право людини. Гарантії права на життя.

44. Свобода слова та її конституційні гарантії. Поняття та види інформації.

45. Право на доступ до публічної інформації та особливості його реалізації.

46. Право на свободу світогляду та віросповідання, форми його реалізації.

47. Конституційно-правовий статус релігійних організацій: питання легалізації, гарантії діяльності, припинення функціонування.

48. Загальна характеристика політичних прав громадян.

49. Право на участь в управлінні державними справами.

50. Виборче право громадян. Принципи виборчого права.

51. Право на свободу об’єднань. Види об’єднань громадян.

52. Політичні партії в Україні: поняття, порядок легалізації, права.

53. Підстави припинення діяльності політичних партій в Україні. Відповідальність політичних партій.

54. Право на мирні зібрання та умови його реалізації.

55. Загальна характеристика конституційного регулювання економічних, соціальних, екологічних прав та прав в сфері культури.

56. Конституційні гарантії прав людини. Індивідуальна конституційна скарга.

57. Право на професійну правничу допомогу.

58. Конституційні обов’язки людини і громадянина.

59. Умови прийнятності конституційної скарги, юридичні наслідки її задоволення.

60. Поняття та види виборчих систем. Виборча система в Україні.

61. Висування та реєстрація кандидатів у народні депутати України.

62. Передвиборна агітація.

63. Конституційний статус Верховної Ради - парламенту України, його склад та структура.

64. Конституційна регламентація функцій парламенту України.

65. Загальна характеристика законодавчого процесу. Акти парламенту.

66. Повноважність Верховної Ради України. Дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

67. Конституційний статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

68. Конституційно-правовий статус Рахункової палати як спеціалізованого органу парламентського контролю.

69. Конституційний статус народного депутата України. Набуття та припинення його повноважень.

70. Права та обов’язки народного депутата України. Депутатський запит та депутатське звернення.

71. Гарантії діяльності народного депутата України.

72. Конституційний статус Президента України в механізмі державної влади.

73. Функції, повноваження та акти Президента України.

74. Гарантії діяльності Президента України. Недоторканність Президента України.

75. Підстави та порядок дострокового припинення повноважень Президента України.

76. Конституційно-правовий статус Ради національної безпеки і оборони України.

77. Система органів виконавчої влади за Конституцією України.

78. Конституційний статус Кабінету Міністрів України як Уряду України.

79. Повноваження та акти Кабінету Міністрів України.

80. Конституційні засади судоустрою в Україні. Конституційний статус прокуратури.

81. Конституційний статус адвокатури і її роль в системі юридичного захисту прав людини.

82. Поняття охорони та захисту Конституції України. Конституційне судочинство як форма захисту Конституції України.

83. Форми захисту Конституції України.

84. Конституційно-правові підстави обмеження реалізації прав людини в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

85. Порядок формування Конституційного Суду України та його структура.

86. Функції та повноваження Конституційного Суду України. Юрисдикція Конституційного Суду України.

87. Статус судді Конституційного Суду України.

88. Загальна характеристика конституційно-судового процесу.

89. Акти Конституційного Суду України. Юридична позиція Конституційного Суду України: поняття, правова природа, особливості зміни.

90. Поняття та види конституційного контролю.

Відповіді на всі питання за переліком

098 33 55 412

close
Задайте своє питання