з 9:00 до 20:00 без вихідних

Питання до іспиту "Кримінологія"

Питання до іспиту "Кримінологія"

1. Поняття кримінології, її предмет та місце в системі наук.

2. Розвиток кримінології в Україні.

3. Розвиток кримінології в зарубіжних країнах.

4. Статистичний облік кримінальних правопорушень та осіб, які їх вчинили.

5. Методологія кримінологічних досліджень.

6. Методи і процедури кримінологічних досліджень.

7. Цифрові технології дослідження злочинності.

8. Поняття та ознаки злочинності.

9. Рівень злочинності, коефіцієнти злочинності, рівень судимості.

10. Структура злочинності (соціально-демографічні, кримінальноправові та кримінологічні критерії розподілу злочинності).

11. Динаміка злочинності та способи її обчислення (базовий, ланцюговий).

12. Латентність злочинності та її види.

13. Методи дослідження латентності злочинності.

14. Заходи зниження латентності злочинності.

15. Наслідки злочинності.

16. Регіональні особливості злочинності в Україні та фактори, що них впливають.

17. Тенденції поширення злочинності в Україні.

18. Тенденції поширення злочинності у світі.

19. Поняття особи і особистості злочинця, їх співвідношення.

20. Структура особи злочинця (демографічні, соціальні, психічні ознаки, ознаки, що характеризують злочинну поведінку).

21. Роль та значення соціально зумовлених і біологічно зумовлених ознак злочинця у регуляції злочинної поведінки.

22. Типологія і класифікація злочинців (за мотивацією, характером і спрямованістю злочинної поведінки).

23. Детермінація злочинності, види зв’язків між детермінантами.

24. Поняття причин злочинності та їх значення у кримінології.

25. Поняття умов злочинності та їх значення у кримінології.

26. Економічні, політичні, управлінські та соціальні детермінанти злочинності.

27. Роль фонових явищ у детермінації злочинності (стихійна урбанізація, нелегальна міграція, аморальність, тіньова економіка, корупція, гендерна дискримінація, наркотизм, пияцтво).

28. Причини вчинення злочинів.

29. Умови, що сприяють вчиненню злочинів та їх види.

30. Конкретна життєва ситуація, її види та роль в механізмі злочинної поведінки.

31. Механізм злочинної поведінки та його елементи.

32. Державна політика боротьби із злочинністю.

33. Загальносоціальне запобігання злочинності.

34. Спеціально-кримінологічне запобігання злочинності (профілактика, відвернення, припинення злочинів).

35. Об’єкти запобіжного впливу.

36. Суб’єкти запобігання злочинності та їх загальна характеристика.

37. Діяльність Національної поліції України у сфері запобігання злочинності.

38. Діяльність органів прокуратури у сфері запобігання злочинності.

39. Діяльність Служби безпеки України у сфері запобігання злочинності.

40. Діяльність інститутів громадянського суспільства у сфері запобігання злочинності.

41. Організація й управління запобіганням злочинності.

42. Кримінологічне прогнозування розвитку злочинності.

43. Кримінологічне планування заходів запобігання злочинності.

44. Міжнародні установи й організації по запобіганню злочинності.

45. Конгреси ООН із попередження злочинності і кримінального правосуддя.

46. Кримінологічна характеристика тяжких насильницьких злочинів (рівень, структура, динаміка, особа злочинця).

47. Причини і умови вчинення тяжких насильницьких злочинів.

48. Запобігання тяжким насильницьким злочинам.

49. Поняття, форми домашнього насильства та його кримінологічна характеристика.

50. Причини та умови домашнього насильства.

51. Запобігання домашньому насильству.

52. Поняття терористичних злочинів та їх види.

53. Кримінологічна характеристика терористичних злочинів.

54. Запобігання терористичним злочинам.

55. Поняття злочинів проти миру і безпеки людства та їх кримінологічна характеристика.

56. Причини та умови злочинів проти миру і безпеки людства.

57. Запобігання злочинам проти миру і безпеки людства.

58. Поняття організованої злочинності.

59. Кримінологічна характеристика організованої злочинності.

60. Причини та умови організованої злочинності.

61. Запобігання організованій злочинності.

62. Поняття корупції та її злочинних проявів.

63. Кримінологічна характеристика корупційних злочинів.

64. Причини та умови корупційних злочинів.

65. Запобігання корупційним злочинам.

66. Поняття кіберзлочинів та їх кримінологічна характеристика.

67. Причини та умови кіберзлочинів.

68. Запобігання кіберзлочинам.

69. Поняття та види злочинів у сфері охорони інтелектуальної власності.

70. Кримінологічна характеристика злочинів у сфері інтелектуальної власності.

71. Причини та умови злочинів у сфері охорони інтелектуальної власності.

72. Запобігання злочинам у сфері охорони інтелектуальної власності.

73. Кримінологічна характеристика злочинів проти довкілля.

74. Причини та умови злочинів проти довкілля.

75. Запобігання злочинам проти довкілля.

76. Кримінологічна характеристика загальнокримінальних злочинів проти власності.

77. Причини та умови загальнокримінальних злочинів проти власності.

78. Запобігання загальнокримінальним злочинам проти власності.

79. Кримінологічна характеристика наркозлочинів.

80. Причини та умови наркозлочинів.

81. Запобігання наркозлочинам.

82. Кримінологічна характеристика злочинів, учинених неповнолітніми.

83. Причини та умови злочинів, учинених неповнолітніми.

84. Запобігання злочинам, учиненим неповнолітніми.

85. Кримінологічна характеристика рецидивних злочинів.

86. Причини та умови рецидивних злочинів.

87. Запобігання рецидивним злочинам.

88. Кримінологічна характеристика злочинів, учинених з необережності.

89. Причини та умови злочинів, учинених з необережності.

90. Запобігання злочинам, учиненим з необережності.

Відповіді на всі питання за переліком

098 33 55 412

close
Задайте своє питання