з 9:00 до 20:00 без вихідних

Питання до іспиту “Муніципальне право”

Питання до іспиту  “Муніципальне право”

1. Місце муніципального права в системі національного права України.

2. Особливості функціонування органів самоорганізації населення в Україні.

3. Поняття, ознаки, види муніципально-правової відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

4. Муніципально-правові відносини (поняття, види, зміст).

5. Організаційно – правові моделі муніципального управління.

6. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування в Україні перед населенням, державою, фізичними та юридичними особами.

7. Муніципально-правові норми та муніципально-правові інститути.

8. Системно-структурна організація місцевого самоврядування в Україні.

9. Підстави муніципально-правової відповідальності та муніципально-правові санкції.

10. Поняття, предмет, система науки муніципального права.

11. Критерії побудови оптимальної структури органів місцевого самоврядування.

12. Порядок та підстави дострокового припинення повноважень місцевої ради.

13. Методологічні основи і джерела науки муніципального права.

14. Місцеві ради – представницькі органи місцевого самоврядування в Україні.

15. Державний контроль та нагляд за додержанням законності в діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

16. Зв’язок науки муніципального права з галузями права та іншими науками.

17. Правове регулювання взаємовідносин органів державної влади з органами місцевого самоврядування в Україні.

18. Дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови. Тимчасове виконання повноважень сільського, селищного, міського голови.

19. Функції науки муніципального права.

20. Організація управління районами в місті.

21. Поняття та види повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування в Україні.

22. Навчальна дисципліна «Муніципальне право» та її значення для підготовки юристів.

23. Особливості взаємовідносин сільського, селищного, міського голови з представницькими і виконавчими органами місцевого самоврядування в Україні.

24. Розмежування повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування.

25. Роль муніципального права в процесі становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні.

 26. Особливості взаємодії органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади у місті Києві.

27. Власні, делеговані, виключні повноваження органів місцевого самоврядування в Україні та особливості їх реалізації.

28. Міжнародно-правове регулювання та основні тенденції розвитку місцевого самоврядування.

29. Специфіка правового статусу та порядку функціонування районних і обласних рад.

30. Особливості реалізації повноважень сільського, селищного, міського голови, секретаря ради. Додаткові повноваження Київського міського голови.

31. Всесвітня декларація місцевого самоврядування. Європейська хартія місцевого самоврядування.

32. Аналіз практики функціонування органів та посадових осіб місцевого самоврядування України в аспекті оцінки ефективності організаційно-правових моделей муніципального управління.

33. Загальна характеристика права комунальної власності. Об’єкти комунальної власності. Підстави та порядок формування комунальної власності.

34. Відтворення в Конституції та законодавстві України основних принципів Європейської хартії місцевого самоврядування.

35. Добровільні об’єднання органів місцевого самоврядування в Україні.

36. Основні засади делегування повноважень у сфері місцевого самоврядування. Контроль за виконанням делегованих повноважень у сфері місцевого самоврядування в Україні.

37. Види муніципальних систем в зарубіжних країнах.

38. Депутат місцевої ради - повноважний представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу.

39. Повноваження голови районної, обласної, районної у місті ради та їх заступників.

40. Англосаксонська, континентальна модель місцевого самоврядування, інші моделі організації публічної влади на місцях.

41. Поняття, види, юридичні властивості актів суб’єктів місцевого самоврядування.

42. Співвідношення повноважень представницьких і виконавчих органів місцевого самоврядування.

43. Особливості муніципальної системи України.

44. Особливості нормотворчого процесу в органах місцевого самоврядування.

45. Повноваження органів самоорганізації населення в Україні та забезпечення їх реалізації.

46. Правове регулювання та особливості функціонування органів місцевого самоврядування в зарубіжних країнах.

47. Індивідуальні і колегіальні форми прийняття муніципальних рішень.

48. Повноваження у сфері організації і визначення порядку діяльності органів місцевого самоврядування.

49. Правова природа сучасних теорій місцевого самоврядування.

50. Роль постійних комісій місцевих рад у нормотворчому процесі.

51. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з комунальними підприємствами, установами та організаціями.

52. Місцеве самоврядування як категорія сучасного державознавства.

53. Правова експертиза проектів актів місцевого самоврядування.

54. Управління об’єктами комунальної власності на місцевому та регіональному рівні.

55. Принцип державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування.

56. Контроль у сфері нормотворчої діяльності органів місцевого самоврядування.

57. Охорона прав, свобод і законних інтересів громадян на місцевому та регіональному рівні.

58. Територіальна громада – первинний суб’єкт місцевого самоврядування. Членство в територіальній громаді.

59. Право на службу в органах місцевого самоврядування в Україні.

60. Участь держави у бюджетному забезпеченні місцевого самоврядування.

61. Особливості реалізації прав і свобод людини у місцевому самоврядуванні..

62. Муніципальні службовці: статус, порядок проходження служби, права та обов’язки.

63. Фінансовий контроль у сфері місцевого самоврядування.

64. Механізм реалізації муніципальних прав і обов’язків особи.

65. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби.

66. Засоби забезпечення законності, правопорядку органами місцевого самоврядування.

67. Правове регулювання колективних та індивідуальних форм участі членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення.

68. Порядок проведення атестації муніципальних службовців в Україні.

69. Місцеві податки і збори.

70. Правові, соціальні, політичні, інституційні, функціональні аспекти реформування місцевого самоврядування в Україні.

71. Муніципальна служба в Україні і її правове регулювання.

72. Участь органів місцевого самоврядування в кредитно-фінансових відносинах.

73. Місцевий референдум як форма безпосередньої участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення.

74. Припинення служби в органах місцевого самоврядування в Україні.

75. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері інформаційного забезпечення.

76. Місцеві ініціативи та громадські слухання: процедурні аспекти реалізації.

77. Особливості правового статусу виборних осіб місцевого самоврядування в Україні.

78. Судовий захист прав та інтересів місцевого самоврядування.

79. Завдання і значення консультативно-дорадчих структур органів державної влади з питань місцевого самоврядування в Україні.

80. Відповідальність за порушення законодавства про муніципальну службу в Україні.

81. Взаємовідносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування з судовими органами та органами юстиції.

82. Правове регулювання місцевих виборів в Україні.

83. Кадрова політика щодо муніципальної служби в Україні.

84. Взаємовідносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування з органами внутрішніх справ, прокуратури, Служби безпеки України.

85. Децентралізація влади і субсидіарність, як принципи організації влади в Україні.

86. Реалізація актів суб’єктів місцевого самоврядування.

87. Доходи й видатки місцевих бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування. Особливості бюджету міста Києва.

88. Правова політика у сфері місцевого самоврядування.

89. Статут територіальної громади, регламент місцевої ради: порядок підготовки, прийняття.

90. Місцеві фінанси: поняття, структура, порядок формування та використання.

Відповіді на всі питання за переліком

098 33 55 412

close
Задайте своє питання