з 9:00 до 20:00 без вихідних

Питання до іспиту "Основи адвокатури"

Питання до іспиту "Основи адвокатури"

1. Адвокатура як правозахисний інститут, її сутність, місце та значення у юридичному механізмі захисту прав людини.

2. Адвокатура та держава: основні принципи та напрями взаємодії.

3. Місце і роль інституту адвокатури у механізмі судової влади.

4. Адвокатура та громадянське суспільство.

5. Вплив глобалізації на розвиток адвокатури в Україні.

6. Історико-правові передумови становлення та етапи розвитку інституту адвокатури у світі. Адвокатура Стародавньої Греції та Риму.

7. Судове представництво в Київській Русі у IX-XIII століттях та його характерні риси.

8. Організація адвокатури за Литовськими статутами XVI ст.

9. Адвокатура в період судової реформи 1864 року.

10.Розвиток адвокатури в радянський період.

11.Розвиток демократичних засад організації та діяльності адвокатури незалежної України.

12.Поняття і класифікація правових основ діяльності адвокатури.

13.Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та інші законодавчі акти як джерела правового забезпечення адвокатури.

14.Конституційно-правові основи діяльності адвокатури України.

15.Рішення Конституційного Суду України як джерело правового регулювання адвокатури.

16.Міжнародно-правові стандарти захисту прав людини та діяльності адвокатури: їх класифікація та загальна характеристика.

17.Роль Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини та правових позицій Європейського суду з прав людини в становленні інституту адвокатури.

18.Рішення Верховного Суду та інших судів як джерело правового регулювання інституту адвокатури.

19.Значення актів органів адвокатського самоврядування в регулюванні інституту адвокатури.

20.Правила адвокатської етики: загальна характеристика та дія за колом осіб, за предметом та у часі.

21.Суб’єкти забезпечення дотримання адвокатами Правил адвокатської етики.

22.Поняття, значення основоположних принципів та засад здійснення адвокатської діяльності України.

23.Принцип незалежності адвокатури.

24.Принцип професійної компетентності та добросовісності адвоката.

25. Принцип конфіденційності в діяльності адвоката.

26.Принцип законності в діяльності адвоката.

27.Принцип поваги до адвокатської професії.

28.Принципи пріоритету інтересів клієнта в діяльності адвоката.

29.Принцип уникнення конфлікту інтересів в діяльності адвоката.

30.Конституційно-правовий принцип доступності правової допомоги.

31.Принципи поведінки адвоката у соціальних мережах.

32.Порядок та умови доступу до професії адвоката в Україні.

33.Процедура складання кваліфікаційного іспиту.

34.Порядок проходження стажування. Правовий статус стажиста адвоката.

35.Правовий статус помічника адвоката.

36.Особливості статусу адвоката іноземної держави.

37.Єдиний реєстр адвокатів України: порядок ведення.

38.Зупинення та припинення права на заняття адвокатською діяльністю.

39.Юридична відповідальність адвоката: особливості притягнення та види.

40.Особливості оподаткування адвокатської діяльності.

41.Особливості рекламування адвокатської діяльності.

42.Підвищення кваліфікації адвоката: форми та порядок проходження.

43.Поняття та загальна характеристика видів адвокатської діяльності.

44.Організаційно-правові форми адвокатської діяльності: види та загальна характеристика.

45.Особливості здійснення адвокатської діяльності індивідуально.

46.Адвокатське бюро як одна з організаційно-правових форм адвокатської діяльності в Україні: порядок реєстрації та основи діяльності.

47.Адвокатське об’єднання як організаційно-правова форма адвокатської діяльності в Україні: порядок реєстрації та основи діяльності.

48.Електронний особистий кабінет адвоката: питання використання сервісу.

49.Права та обов'язки адвокатів: класифікація та загальна характеристика.

50.Професійні права адвокатів (відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Правил адвокатської етики).

51.Професійні обов’язки адвоката (відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Правил адвокатської етики).

52.Поняття та система гарантій адвокатської діяльності.

53.Засади та завдання адвокатського самоврядування в Україні.

54.Правовий статус та структура Національної асоціації адвокатів України.

55.Організаційні форми адвокатського самоврядування в Україні: загальна характеристика.

56.Конференція адвокатів регіону: порядок скликання та повноваження.

57.Рада адвокатів регіону: повноваження, порядок формування та діяльність.

58.Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури: види, склад, структура та повноваження.

59.Рада адвокатів України: повноваження, порядок формування та діяльність.

60.З’їзд адвокатів України: статус, повноваження та порядок скликання.

61.Фінансове забезпечення діяльності органів адвокатського самоврядування.

62.Перша зустріч адвоката з клієнтом. Формулювання правової позиції по справі.

63.Угода про надання правової допомоги адвоката з клієнтом: форма укладення та зміст.

64.Документи, які посвідчують повноваження адвоката (ордер, довіреність).

65. Відмова адвоката від надання правової допомоги клієнту та її правові наслідки відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Правил адвокатської етики.

66. Правові наслідки відмови клієнта від надання правової допомоги адвоката відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Правил адвокатської етики.

67.Гонорар адвоката: правове регулювання та порядок формування.

68.Принцип розумності гонорару адвоката. Правові позиції Європейського суду з прав людини та Верховного Суду щодо розумності гонорару адвоката.

69.Етичні аспекти відносин адвоката із судом.

70.Етичні аспекти відносин адвоката з органами державної влади і місцевого самоврядування.

71.Етичні аспекти відносин між адвокатами.

72.Правила поведінки адвокатів у соціальних мережах: деонтологічні аспекти.

73.Відповідальність адвоката за порушення Правил адвокатської етики.

74.Методика захисту адвокатом інтересів клієнта. Правова позиція захисника по кримінальній справі.

75.Роль риторики у діяльності адвоката. Промова адвоката в суді та вимоги до неї

76. Основи діяльності адвоката-захисника підозрюваного, обвинуваченого, підсудного у кримінальному провадженні.

77.Основи діяльності адвоката-представника потерпілого у кримінальному провадженні.

78.Основи діяльності адвоката свідка у кримінальному провадженні.

79. Основи діяльності адвоката у цивільному судочинстві.

80. Основи діяльності адвоката в адміністративному судочинстві.

81.Основи діяльності адвокат в господарському судочинстві.

82.Основи діяльності адвоката в провадженні про адміністративні правопорушення.

83.Конституційна скарга: правова природа, суб’єкти і порядок подання. Роль адвоката у поданні конституційної скарги.

84.Форми участі адвоката у конституційному судочинстві. Відповідальність за порушення порядку проведення засідань в Конституційному Суді України.

85.Право на безоплатну правову допомогу: конституційне і міжнародноправове регулювання. Види безоплатної правової допомоги.

86.Суб’єкти права на безоплатну правову допомогу.

87. Система органів і установ, що надають первинну правову допомогу.

88.Система органів і установ, що надають вторинну правову допомогу.

89.Підстави для відмови в наданні безоплатної вторинної правової допомоги

90.Управління системою надання безоплатної правової допомоги та її фінансування.

Відповіді на всі питання за переліком

098 33 55 412

close
Задайте своє питання