з 9:00 до 20:00 без вихідних

Питання до іспиту "Основи геополітики"

Питання до іспиту "Основи геополітики"

1. Поняття геополітики

2. Об’єкт і предмет геополітики

3. Методи і функції геополітики

4. Основні категорії і закони геополітики

5. Геополітичні епохи та їх класифікація

6. Становлення і розвиток класичної геополітики

7. Геополітична теорія Ф. Ратцеля.

8. Геополітична концепція Р. Челлена.

9. Концепція «поссібілізма» Відаля де ла Бланша

10. «Географічна вісь історії» Гелфорда Макиндера.

11. Геополітичні ідеї К. Хаусхофера

12. Геополітична концепція К. Шмітта

13. Теорія «морської могутності» Альфреда Т. Мехен

14. Концепція Rimland Ніколаса Спайкмена

15. Геополітичні погляди російських вчених ХІХ ст.

16. Ідеї панславізму і їх роль в геополітики європейських держав

17. Славянофільство і їх місце в геополітичній думці

18. Геополітичні ідеї «євразійців»

19. Становлення української геополітики. Костомаров М.І.

20. М. Драгоманов - пропагандист європейського цивілізаційного і політичного вибору України

21. С. Рудницький - основоположник української політичної та військової географії та геополітики

22. Геополітичні погляди М. Грушевського і їх вплив на державноправовий розвиток України

23. Ю. Липа - засновник сучасної української геополітики

24. Теорія і практика атлантизму у зовнішній політиці США

25. Берлінська і Карибська кризи : причини і наслідки для геополітичного протистояння США і СРСР

26. «Холодна війна»: основні етапи

27. Геополітика Європейського Союзу

28. Еволюція відносин США з Європейським Союзом в геополітичній сфері

29. Еволюція геополітика Російської Федерації

30. Російсько-грузинський і російсько-український конфлікти як відображення геополітичних прагнень сучасної Росії

31. Сутність і напрями розвитку сучасної української геополітики

32. Сутність і напрями процесу міжнародної і регіональної інтеграції

33. Роль міжнародних організацій (НАТО, ЄС, ОБСЄ) в сучасному світі

Відповіді на всі питання за переліком

098 33 55 412

close
Задайте своє питання