з 9:00 до 20:00 без вихідних

Питання до іспиту «Основи прокурорської діяльності»

Питання до іспиту «Основи прокурорської діяльності» 

1. Предмет, структура, система курсу та співвідношення курсу “Основи прокурорської діяльності” з іншими навчальними дисциплінами.

2. Історичне призначення, становлення та розвиток органів прокуратури України.

3. Місце прокуратури в системі органів державної влади України.

4. Мета та завдання діяльності прокуратури.

5. Поняття і класифікація правових основ прокурорської діяльності.

6. Конституційні основи діяльності прокуратури України.

7. Міжнародно-правові стандарти діяльності прокуратури.

8. Закон України “Про прокуратуру” як основне джерело правового забезпечення органів прокуратури.

9. Процесуальне законодавство та інші законодавчі акти з питань прокурорської діяльності як правова основа діяльності.

10.Відомчі акти Генерального прокурора.

11.Поняття, значення та система засад організації та діяльності прокуратури України.

12.Засада прозорості прокурорської діяльності.

13.Засада єдності в організації та діяльності органів прокуратури.

14.Засади верховенства права та гуманізму в діяльності прокуратури.

15.Засада законності в діяльності прокуратури.

16.Засада політичної нейтральності прокуратури.

17.Засада справедливості діяльності прокуратури.

18.Засади неупередженості і об’єктивності в діяльності прокуратури.

19.Засада незалежності прокуратури.

20.Засада недопустимості незаконного втручання прокуратури в діяльність органів законодавчої, виконавчої і судової влади.

21.Засада неухильного дотримання вимог професійної етики та поведінки.

22.Засада поваги до незалежності суддів.

23.Засада централізації прокуратури.

24.Засада територіальності системи прокуратури.

25.Засада публічності в діяльності прокуратури.

26.Засада спеціалізації в діяльності прокуратури.

27.Система органів та установ прокуратури України.

28.Офіс Генерального прокурора.

29.Генеральний прокурор: порядок призначення та звільнення. Повноваження Генерального прокурора.

30.Обласні прокуратури: види, структура та повноваження.

31.Окружні прокуратури: структура, повноваження.

32.Спеціалізована антикорупційна прокуратура: структура та особливості діяльності.

33.Специфіка статусу прокурорів САП: вимоги до керівника та прокурорів, призначення їх на посади.

34.Орган, що здійснює дисциплінарне провадження: статус, компетенція.

35.Тренінговий центр прокурорів України.

36.Прокурорське самоврядування: завдання та організаційні форми.

37.Всеукраїнська конференція прокурорів: статус та порядок роботи, компетенція.

38.Рада прокурорів України: статус, порядок роботи, компетенція.

39.Поняття і правове регулювання служби в органах прокуратури. Правовий статус прокурорів.

40.Вимоги до кандидатів на посаду прокурора.

41.Порядок заняття посади прокурора окружної прокуратури.

42.Адміністративні посади в органах прокуратури: види та порядок зайняття.

43.Дисциплінарна відповідальність прокурора. Дисциплінарне провадження щодо прокурора.

44.Звільнення прокурора з посади. Припинення, зупинення повноважень прокурора.

45.Матеріальне та соціальне забезпечення прокурорів.

46.Поняття, завдання та принципи організації роботи в органах прокуратури.

47.Розподіл службових обов’язків в органах прокуратури.

48.Планування роботи в органах прокуратури.

49.Сутність та завдання розгляду звернень в органах прокуратури.

50.Організація розгляду звернень в органах прокуратури.

51.Контроль виконання в органах прокуратури.

52.Функції прокуратури.

53.Предмет, завдання і правові основи організації і процесуального керівництва прокурором досудовим розслідуванням.

54.Діяльність прокурора на початковому етапі кримінального провадження.

55.Поняття, предмет і завдання прокурорського нагляду за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку.

56.Повноваження прокурора по нагляду за додержанням законів органами правопорядку.

57.Повноваження прокурора під час організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням

58.Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням: поняття та форми.

59.Участь прокурора при повідомленні особі про підозру.

60.Вирішення прокурором питань при застосуванні запобіжних заходів.

61.Організація та процесуальне керівництво при проведенні гласних і негласних слідчих (розшукових) дій.

62.Вирішення прокурором питань щодо продовження строків досудового розслідування, а також зупинення досудового розслідування.

63.Участь прокурора на етапі закінченні досудового розслідування.

64.Організація роботи по нагляду за додержанням законів органами правопорядку.

65.Координаційна діяльність прокуратури у сфері протидії злочинності.

66.Поняття публічного обвинувачення та завдання прокурора в судовому кримінальному провадженні.

67.Підготовка прокурора до участі в судовому розгляді кримінального провадження.

68.Участь прокурора в судовому розгляді кримінальної справи.

69.Повноваження прокурора, який підтримує публічне обвинувачення в суді.

70.Структура та зміст обвинувальної промови прокурора в суді

71.Відмова прокурора від підтримання публічного обвинувачення, зміна прокурором публічного обвинувачення та висунення додаткового обвинувачення: підстави, порядок і правові наслідки.

72.Участь прокурора у судовому кримінальному провадженні з перегляду судових рішень.

73.Участь прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод.

74.Сутність, завдання і правові основи представництва прокуратурою інтересів держави в суді.

75.Приводи та підстави представництва прокуратурою інтересів держави в суді.

76.Форми представництва прокуратурою інтересів держави в суді.

77.Досудовий етап реалізації прокурором функції представництва. Організація роботи прокурора щодо підготовки позовів і заяв до суду.

78.Участь прокурора у судовому розгляді справи при здійсненні представництва.

79.Оскарження прокурором рішень суду при здійсненні функції представництва.

80.Участь прокурора у виконавчому провадженні.

81.Предмет, завдання та правові основи нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру.

82.Прокурорський нагляд за додержанням законів у місцях тримання затриманих та попереднього ув’язнення.

83.Повноваження прокурора по нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах.

84.Акти прокурорського реагування на порушення законів в установах виконання кримінальних покарань.

85.Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі.

86.Основні напрямки та форми міжнародного співробітництва органів прокуратури України.

87.Сутність, правові основи, принципи та суб’єкти міжнародного співробітництва органів прокуратури України.

88.Моделі прокуратур у сучасному світі.

89.Прокуратура в країнах континентальної правової системи.

90.Прокуратура в країнах англосаксонської правової системи

Відповіді на всі питання за переліком

098 33 55 412

close
Задайте своє питання