з 9:00 до 20:00 без вихідних

Питання до іспиту "Особливості розгляду судами окремих кат цив спр"

Питання до іспиту "Особливості розгляду судами окремих категорій цивільних справ"

1. Теоретичне і практичне значення визначення та аналізу процесуальних особливостей розгляду і вирішення окремих категорій цивільних справ.

2. Вплив характеру матеріальних правовідносин на особливості розгляду і вирішення цивільних  справ

3. Співвідношення загальних та спеціальних процесуальних норм.

4. Формула визначення процесуальних особливостей розгляду та вирішення окремих категорій цивільних справ

5. Порядок визначення юрисдикції цивільних справ

6. Територіальна підсудність цивільних справ: поняття, види, особливості вибору

7. Формування предмету доказування по справі

8. Склад учасників цивільної справи: загальні правила і поширені помилки

9. Особливості участі законних представників під час розгляду справи у суді

10. Порядок розрахунку судового збору по цивільній справі

11. Участь прокурора у цивільній справі: підстави, форми участі, повноваження

12. Тактика допиту свідка у судовому засіданні. Очна ставка свідків.

13. Порядок допиту малолітніх і неповнолітніх свідків

14. Дослідження письмових доказів

15. Дослідження речових доказів

16. Пояснення сторін, які беруть участь у справі

17. Відтворення звукозапису, демонстрація відеозапису і їх дослідження

 18. Порядок і особливості дослідження висновку експерта

19. Види та мета призначення судових експертиз у цивільному судочинстві

20. Консультації та роз’яснення спеціаліста

21. Правове становище перекладача під час розгляду справи у суді.

22. Дослідження особистих паперів, листів, записів телефонних розмов, телеграм та інших видів кореспонденції

23. Мирова угода сторін

24. Судове засідання: послідовність процесуальних дій та їх зміст

25. Участь у судовому засіданні в режимі відео конференції

26. Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем

27. Заочний розгляд справи: умови проведення, особливості процесуальних дій, можливість перегляду рішення.

28. Наказне провадження: загальна характеристика, подання заяви і її розгляд, повноваження суду.

29. Окреме провадження: загальна характеристика

30. Строки розгляду справ: види і обчислення. Розгляд справ протягом розумного строку

31. Справи про визнання правочину недійсним

32. Справи про визнання договору недійсним

33. Справи, що випливають із договору найму (оренди) майна

34. Справи, що випливають із договору позики

35. Справи, що випливають із кредитного договору 

36. Справи про визнання права власності

37. Справи про виключення майна з під арешту (опису)

38. Справи про витребування майна із чужого незаконного володіння

39. Спори про авторство (співавторство)

40. Спори, що випливають із авторських договорів

41. Спори, що виникають з без договірного використання твору

42. Справи про відшкодування моральної шкоди

43. Справи про відшкодування шкоди, завданої  джерелом підвищеної небезпеки

44. Справи про відшкодування шкоди, завданої  незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду

45. Справи про відшкодування шкоди, завданої  внаслідок недоліків товарів

46. Справи про відшкодування шкоди, завданої  внаслідок недоліків робіт (послуг)

47. Справи про  захист гідності, честі та ділової репутації

48. Справи про відшкодування шкоди, завданої  органом державної влади

49. Справи про відшкодування майнової шкоди фізичній особі, яка потерпіла від злочину

50.  Справи про відшкодування шкоди, завданої  робітнику каліцтвом, професійним ахворюванням або іншим ушкодженням здоров'я, пов’язаним з виконанням ним трудових обов’язків

51. Справи про право на спадкове майно і розподіл його в натурі

52. Справи про визнання заповіту недійсним

53. Справи про визнання додаткового строку для прийняття спадщини

54. Справи про вимоги по боргах спадкодавця

55. Справи про розірвання шлюбу

56. Справи про визнання шлюбу недійсним

57. Справи про визначення правового режиму майна подружжя та його розподіл

58. Справи про стягнення аліментів

59. Справи про встановлення батьківства (материнства)

60. Справи про оспорювання батьківства (материнства)

61. Справи, пов’язані з вихованням дітей

62. Справи про поновлення на роботі

63. Справи про стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу

64. Справи про визнання необґрунтованими дисциплінарних стягнень

65. Справи про стягнення з працівника матеріальної шкоди заподіяної підприємству, установі, організації

66. Справи про визнання права користування жилим приміщенням

67. Справи про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням

68. Справи про стягнення плати з наймачів

69. Справи пов’язані з перебудовою і переплануванням жилих приміщень

70. Справи про обмін жилого приміщення

71. Справи про виселення з гуртожитків

72. Справи про виділ частки з будинку (поділ будинку), що є спільною власністю (частковою чи сумісною)

73.  Спори з приводу володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб

74.  Спори, що пов’язані з орендою землі

75.  Спори про відшкодування збитків, завданих власникам землі

76. Судове рішення у справах, що виникають з земельних правовідносин

77. Обмеження цивільної дієздатності  фізичної особи

78. Визнання фізичної особи недієздатною 

79. Надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.

80. Визначення фізичної особи безвісно відсутньою

81. Оголошення фізичної особи померлою.

82. Усиновлення дитини громадянами України

83. Усиновлення дитини особами без громадянства, що постійно проживають за межами України, або іноземцями

84. Встановлення факту родинних відносин між фізичними особами

85. Встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу

86. Встановлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі

87. Надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку

88. Розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.

89. Розгляд справ про надання права на шлюб

90. Особливості розгляду справ про встановлення режиму окремого проживання

91. Стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати

92. Стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення в порядку наказного провадження

93. Присудження аліментів на дитину в порядку наказного провадження

Відповіді на всі питання до іспиту за переліком

098 33 55 412

close
Задайте своє питання