з 9:00 до 20:00 без вихідних

Питання до іспиту "Правове регулювання обігу цінних паперів"

Питання до іспиту "Правове регулювання обігу цінних паперів"

1. Поняття фондового ринку його складові елементи.

2. Учасники фондового ринку, їх правова класифікація.

3. Класифікація ринку цінних паперів.

4. Етапи формування системи правового регулювання фондового ринку України.

5. Сучасна система правового регулювання ринку цінних паперів України.

6. Поняття цінних паперів, їх правові ознаки.

7. Класифікація цінних паперів.

8. Документарна та бездокументарна форма цінних паперів.

9. Поняття пайових цінних паперів. Їх правові ознаки.

10. Поняття боргових цінних паперів. Їх класифікація.

11.Поняття та види емісійних та неемісійних цінних паперів.

12.Поняття облігацій, їх класифікація.

13. Порядок випуску облігацій.

14. Державні облігації як особливий різновид цінних паперів.

15. Облігації підприємств. Порядок випуску.

16. Класифікація державних облігацій.

17. Поняття казначейських зобов'язань.

18. Поняття інвестиційних сертифікатів.

19. Поняття ощадних сертифікатів. Їх класифікація.

20. Вексель як різновид цінних паперів.

21. Перехід прав на цінні папери та прав за цінними паперами.

22. Іменні цінні папери та на пред'явника, їх різниця.

23. Іпотечні цінні папери. Їх класифікація.

24. Поняття об'єднання професійних учасників фондового ринку та саморегулівної організації.

25.Особливості укладення, змін, розірвання та виконання договорів купівліпродажу цінних паперів.

26.Конвертація цінних паперів.

27. Порядок створення акціонерного товариства.

28. Поняття акцій, їх правові ознаки.

29. Порядок реєстрації випуску акцій.

30. Емісія акцій.

31. Особливості обігу цінних паперів акціонерних товариств.

32. Відчуження акцій акціонерного товариства.

33. Консолідація та дроблення акцій.

34. Прості та привілейовані акціонери, їх правовий статус.

35. Порядок виплати дивідендів за акціями.

36. Класифікація акцій.

37. Публічне і приватне розміщення акцій.

38. Порядок здійснення приватного розміщення цінних паперів.

39. Порядок здійснення публічного розміщення цінних паперів.

40. Порядок ліквідації акціонерного товариства.

41. Види професійної діяльності на фондовому ринку.

42. Діяльність з торгівлі цінними паперами як різновид професійної діяльності на ринку цінних паперів України.

43. Умови провадження дилерської діяльності на фондовому ринку.

44. Порядок здійснення брокерської діяльності.

45. Поняття договору андеррайтингу, його умови та порядок укладення.

46. Діяльність з управління цінними паперами.

47. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку України. Порядок здійснення.

48. Поняття діяльності з управління активами інституційних інвесторів.

49. Клірингова діяльність.

50. Регулювання ринку цінних паперів. Система органів державної влади.

51. Структура Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, її правовий статус.

52. Повноваження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

53. Порядок укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів.

54. Укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів на фондовій біржі.

55. Поняття фондової біржі в Україні, її правовий статус.

56. Правила фондової біржі.

57. Види депозитарної діяльності та порядок її здійснення.

58. Учасники депозитарної системи України.

59. Правовий статус Центрального депозитарію.

60. Маніпулювання на фондовому ринку України.

61. Відповідальність юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів.

62. Засоби державного регулювання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

63. Інсайдерська інформація. Заборона використання інсайдерської інформації.

64. Недобросовісна емісія цінних паперів.

65. Ліцензування професійної діяльності на фондовому ринку України.

Відповіді на всі питання за переліком

098 33 55 412

close
Задайте своє питання