з 9:00 до 20:00 без вихідних

Питання до іспиту "Правове регулювання внутрішнього ринку ЄС"

Питання до іспиту "Правове регулювання внутрішнього ринку ЄС"

1. Історія розвитку європейської ідеї.

2. Створення Європейських Співтовариств та Європейського Союзу.

3. Основні етапи процесу економічної інтеграції.

4. Рішення Суду ЄС у справі Ф. Коста.

5. Визначення економічного права ЄС. Джерела економічного права ЄС.

6. Загальні положення про джерела права ЄС.

7. Роль Договору про ЄЕС (ДЕС) як джерела економічного права ЄС.

8. Міжнародні договори ЄС і національне законодавство держав-членів.

9. Система ГАТТ/СОТ і економічне право ЄС. Позиція Суду ЄС з цього питання.

10.Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариства 1957 р.

11.Поняття і основні елементи спільного ринку. Основні етапи побудови спільного ринку.

12.Створення Митного союзу: поетапний підхід до проведення єдиної митної політики.

13.Заснування внутрішнього ринку ЄС. Біла книга 1985 р.

14.Поняття і принципи внутрішнього ринку ЄС.

15.Співвідношення понять “спільний ринок ЄС” і “внутрішній ринок ЄС”.

16.Ефективність функціонування внутрішнього ринку.

17.Свобода руху товарів: правова основа і основні елементи. Значення принципу, закріпленого ст. 10 Договору про функціонування Європейського Союзу (ДФЕС).

18.Поняття товару. Відмінність товару від інших об’єктів вільного переміщення.

19.Суб’єкти правового регулювання свободи руху товарів по колу осіб.

20.Значення діяльності Суду ЄС у сфері забезпечення свободи руху товарів в ЄС.

21.Формування та правові основи функціонування Митного союзу держав-членів ЄС.

22.Заборона кількісних обмежень на експорт та імпорт, а також заходів, рівнозначних їм.

23.Поняття кількісних обмежень свободи руху товарів. Поняття заходів, рівнозначних кількісним обмеженням у свободі руху товарів.

24.Заборона дискримінаційного внутрішньодержавного оподаткування. Критерії визначення “аналогічних” і “конкуруючих товарів”.

25.Допустимі обмеження свободи руху товарів. Стаття 36 ДФЕС і імперативні вимоги загального інтересу.

26.Історія розвитку свободи руху осіб. Правове регулювання та зміст свободи руху осіб.

27.Робітники за правом ЄС. Справа Міхелетті.

28.Співвідношення термінів “працюючий за наймом” і “працюючий самостійно”.

29.Праця робітників за правом ЄС.

30.Положення сімей робітників, зокрема – сімей робітників-мігрантів.

31.Винятки зі свободи пересування. Справа Бушеро.

32.Правове регулювання свободи заснування.

33.Розмежування свободи заснування від інших свобод внутрішнього ринку.

34.Допустимі обмеження свободи заснування.

35.Розвиток та правова природа свободи надання послуг.

36.Загальнотеоретичне визначення поняття “послуги”.

37.Поняття послуги у відповідності з ДФЕС та судовою практикою ЄС. Ознаки, які відрізняють послуги від інших суб’єктів вільного переміщення.

38. Допустимі обмеження свободи надання послуг: стаття 52 ДФЕС і імперативні вимоги загального інтересу.

39.Державні закупівлі послуг у праві ЄС. Акти вторинного права щодо укладення державних контрактів на надання послуг.

40.Поняття послуг громадського значення та послуг громадського економічного значення.

41.Особливості укладення державних контрактів на надання соціальних послуг громадського значення.

42.Історія розвитку правового регулювання свободи руху капіталів.

43.Роль і значення правозастосовчої практики Суду ЄС у регулюванні свободи руху капіталів.

44.Правова основа свободи руху капіталів і платежів.

45.Юридична природа свободи руху капіталів і платежів.

46.Сфера дії норм про свободу руху капіталів і платежів: предметна, просторова й особиста сфера дії.

47.Поняття “рух капіталів” і “рух платежів”.

48.Поняття “обмежень свободи руху капіталів”: заходи прямої дискримінації, прихованої дискримінації і не дискримінаційні заходи.

49.Допустимі обмеження свободи руху капіталів і платежів: на підставі статті 65 ДФЕС і на підставі імперативних вимог.

50.Свобода руху капіталів і платежів між державами – членами та третіми країнами: зміст і допустимі обмеження.

51.Співвідношення між свободою руху капіталів і платежів та іншими свободами внутрішнього ринку ЄС.

52.Поняття Економічного і валютного союзу. Етапи формування Економічного і валютного союзу.

53.Економічний і фінансовий комітет.

54.Введення в обіг євро. Механізм визначення обмінних курсів євро.

55.Правове регулювання єдиної валюти (євро).

56.Загальна характеристика євро. Поняття і склад “зони євро”.

57.Європейська система центральних банків: функції та повноваження.

58.Правові форми координації економічної політики держав-членів.

59.Цілі, принципи та особливості політики в області конкуренції.

60.Суб’єкти правил конкуренції. Поняття підприємства.

61.Правова основа політики конкуренції в ЄС.

62.Зловживання домінуючим становищем: поняття домінуючого положення і поняття зловживання домінуючим становищем.

63.Поняття зловживання ринковою владою за ст. 82 ДЕС.

64.Компоненти зловживання домінуючим становищем за Договором та практикою Суду ЄС. Справа Хофман Ла Рош.

65.Поняття та джерела податкового права ЄС та тенденція його розвитку.

66.Положення ДЕС з питань оподаткування. Вторинне законодавство як джерело податкового права.

67.Рішення Суду ЄС та їх значення для податкового права.

68.Міжнародні договори та правова доктрина як джерело податкового права.

69.Податкова система ЄС. Види податків. Концепція власних ресурсів ЄС.

70.Сучасна податкова система ЄС.

71.Правове регулювання податків. Непряме та пряме оподаткування. Директиви стосовно акцизів.

72.Правові взаємовідносини між колишнім СРСР і Європейськими cпівтовариствами 1989 р.

73.Система угод між Україною та ЄС. Угода про партнерство і співробітництво 1994 р. (УПС): загальна характеристика і Основний Зміст та інші угоди між Україною і ЄС.

74.Сучасна стратегія України стосовно ЄС.

75.Адаптація законодавства України до законодавства ЄС.

Відповіді на всі питання до іспиту

"Правове регулювання внутрішнього ринку ЄС" за переліком

098 33 55 412

close
Задайте своє питання