з 9:00 до 20:00 без вихідних

Питання до іспиту "Соціально-політичні студії"

Питання до іспиту "Соціально-політичні студії"

1. Об’єкт і предмет соціально-політичних студій.

2. Категорії, принципи та функції соціально-політичних студій.

3. Закони соціально-політичної сфери суспільства.

4. Загальнонаукові та спеціальні методи соціально-політичних досліджень.

5. Методи емпіричних досліджень соціально-політичних об’єктів.

6. Сучасні парадигми соціально-політичного знання.

7. Суспільство як соціальна система.

8. Ознаки та функції суспільства.

9. Соціально-політичні теорії розвитку суспільства.

10. Типи суспільств: загальна характеристика.

11. Соціальна структура суспільства: критерії формування та елементи.

12. Соціальні групи і спільності: поняття та види.

13. Соціально-етнічна підструктура соціальної структури суспільства.: загальна характеристика.

14. Соціально-демографічна підструктура суспільства.: загальна характеристика.

15. Соціально-поселенська підструктура суспільства. Процеси урбанізації: соціальні причини та наслідки.

16. Соціально-професійна підструктура суспільства: сутність, динаміка, перспективи розвитку.

17. Соціальна стратифікація: сутність, види, чинники. Проблема соціальної нерівності.

18. Соціальна-класова підструктура суспільства.

19. Соціальна мобільність і феномен маргінальності.

20. Соціальний інститут: сутність і структурні елементи.

21. Процес інституціоналізації та деінституціоналізації суспільного життя.

22. Види, функції та дисфункції соціальних інститутів.

23. Сім’я як соціальний інститут: загальна характеристика.

24. Поняття, ознаки та структура соціальної організації.

25. Політична система суспільства: структура, типи, функції.

26. Держава як головний політичний інститут: сутність, типологія, функції.

27. Громадянське суспільство: сутність, структура, принципи і функції.

28. Політична партія: характеристики, типологія, функції.

29. Суспільно-політичний феномен влади: сутність, ознаки, різновиди.

30. Політика як сфера суспільного життя. Природа політичного панування.

31. Концепції влади у сучасних соціально-політичних дослідженнях.

32. Структура політичної влади: суб’єкти впливу, об’єкти та функції.

33. Джерела і система ресурсів влади.

34. Легітимність політичної влади, процеси легітимації та делегітимації.

35. Розгалуження «гілок влади» та проблеми її дисперсії у демократичному суспільстві.

36. Політичний режим як спосіб здійснення влади в державі: сутність, критерії оцінки.

37. Типології політичних режимів у світі.

38. Сутність і «парадокси» демократії: соціально-політична оцінка.

39. Сутність та ознаки режимів тоталітаризму й авторитаризму.

40. Специфіка «гібридних» режимів сучасності.

41. Співвідношення понять «людина», «індивід», «особистість» і «індивідуальність». Структура та функції особистості.

42. Специфіка соціологічного підходу до аналізу особистості.

43. Соціальні статуси і ролі особистості в суспільному житті: види та особливості прояву.

44. Типологія особистості в соціології.

45. Взаємодія особистості та суспільства. Поняття, структура та механізм соціалізації.

46. Етапи та агенти соціалізації. Специфіка політичної соціалізації.

47. Феномен лідерства у суспільстві: поняття, ознаки, функції.

48. Соціальні якості та типології політичних лідерів.

49. Сутність феномену еліти. Ситуація плюралізму еліт у соціумі.

50. Класичні та сучасні теорії еліти.

51. Роль, структура та функції політичної еліти.

52. Поняття, структура та функції політичної культури.

53. Типологія політичних культур.

54. Субкультури в соціально-політичному бутті: поняття і види.

55. Соціальний процес як відображення динаміки суспільного розвитку: сутність та рівні прояву.

56. Типологія соціальних процесів.

57. Політичний процес: зміст і фази розвитку.

58. Типології політичних процесів.

59. Процеси соціально-політичної трансформації, модернізації та модифікації: порівняльна характеристика.

60. Багатоманіття форм реалізації політичного процесу.

61. Соціальні норми: характеристика, типи.

62. Соціальні відхилення: сутність, ознаки, чинники.

63. Основні теоретичні підходи щодо аналізу причин соціальних відхилень.

64. Типологія соціальних відхилень.

65. Соціальний контроль як механізм соціальної регуляції поведінки людини.

66. Громадська думка: сутність, структура, види та функції.

67. Шляхи формування та прояви громадської думки.

68. Способи і методи аналізу громадської думки.

69. «Соціально-політична технологія»: поняття, сутність та призначення.

70. Різновиди соціально-політичних технологій.

71. Політичні технології: зміст і різновиди.

72. Виборчі технології в електоральному процесі.

73. Світова політика: сутність, суб’єкти, пріоритети і тенденції.

74. Світовий політичний процес: зміст, структура і напрямки розвитку.

75. Глобалізація як мегатенденція сучасного розвитку.

76. Становлення і розвиток руху антиглобалізму в сучасному світі.

77. Глобальні проблеми людства: причини виникнення, тенденції поширення, способи вирішення.

78. Геополітика: ідеї, чинники, геостратегії.

Відповіді на всі питання за переліком

098 33 55 412

close
Задайте своє питання