з 9:00 до 20:00 без вихідних

Питання до іспиту з аграрного права

Питання до іспиту з аграрного права 

1. Основні напрями аграрної реформи в Україні.

2. Поняття «аграрне право».

3. Предмет аграрного права.

4. Методи правового регулювання в аграрному праві.

5. Принципи аграрного права.

6. Співвідношення аграрного права з іншими галузями права.

7. Система аграрного права.

8. Поняття та особливості джерел аграрного права.

9. Класифікація джерел аграрного права.

10. Конституція та Закони України як джерела аграрного права.

11. Підзаконні нормативно-правові акти в системі аграрного законодавства.

12. Значення, характеристика, види та юридична сила внутрішньогосподарських локальних нормативно-правових актів.

13. Роль та значення узагальнень судової практики у забезпеченні належного правозастосування в аграрному секторі економіки України.

14. Засоби вдосконалення аграрного законодавства.

15. Поняття й особливості аграрних правовідносин, їх елементи.

16. Класифікація аграрних правовідносин.

17. Співвідношення аграрних правовідносин з правовідносинами суміжних галузей права.

18. Поняття, сутність та принципи державного регулювання сільського господарства.

19. Форми та методи державного регулювання сільського господарства.

20. Система та повноваження органів, що здійснюють державне регулювання сільського господарства.

21. Загальна характеристика Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України”.

22. Правове забезпечення Державного аграрного реєстру.

23. Правове регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.

24. Особливості оподаткування сільськогосподарських товаровиробників.

25. Поняття та класифікація субʼєктів аграрного права.

26. Правосубʼєктність аграрних підприємств кооперативного та корпоративного типів.

27. Правосубʼєктність аграрних обʼєднань.

28. Аграрний фонд як субʼєкт аграрних відносин.

29. Правове становище Аграрної біржі як субʼєкта аграрних правовідносин.

30. Правове становище державних та комунальних сільськогосподарських підприємств.

31. Поняття та юридичні ознаки державного сільськогосподарського підприємства.

32. Державні аграрні підприємства як субʼєкти майнових прав.

33. Правовий режим основних, обігових, натуральних та інших фондів державного сільськогосподарського підприємства.

34. Правове становище керівника державного сільськогосподарського підприємства.

35. Поняття та основні ознаки сільськогосподарського кооперативу.

36. Типи сільськогосподарських кооперативів, принципи їх діяльності.

37. Порядок створення та державної реєстрації сільськогосподарських кооперативів.

38. Право засновництва та членства в сільськогосподарських кооперативах.

39. Право власності сільськогосподарських кооперативів. Майнові фонди.

40. Види та ознаки сільськогосподарських кооперативів без мети отримання прибутку.

41. Право членства у сільськогосподарських кооперативах. Види членства.

42. Припинення членства в сільськогосподарських кооперативах. Підстави, порядок та правові наслідки.

43. Структура органів управління у сільськогосподарських кооперативах.

44. Реорганізація та ліквідація сільськогосподарських кооперативів.

45. Загальна характеристика Закону України “Про фермерське господарство”.

46. Поняття та юридичні ознаки фермерського господарства.

47. Поняття та юридичні ознаки сімейного фермерського господарства.

48. Особливості створення сімейного фермерського господарства.

49. Порядок створення та державної реєстрації фермерського господарства. Земельні правовідносини у фермерському господарстві.

50. Порядок та підстави набуття прав на земельну ділянку для ведення фермерського господарства.

51. Земельні правовідносини у фермерському господарстві.

52. Майнові правовідносини у фермерському господарстві.

53. Членські правовідносини у фермерському господарстві.

54. Права та обов’язки членів фермерського господарства.

55. Правове регулювання праці у фермерському господарстві.

56. Правове регулювання державної підтримки фермерських господарств.

57. Припинення діяльності фермерських господарств. Особливості припинення діяльності фермерських господарств унаслідок банкрутства.

58. Загальна характеристика Закону України “Про особисте селянське господарство”.

59. Поняття особистого селянського господарства, його ознаки.

60. Земельні правовідносини в особистому селянському господарстві.

61. Майнові правовідносини в особистому селянському господарстві.

62. Договірні правовідносини в особистому селянському господарстві.

63. Припинення діяльності особистого селянського господарства.

64. Поняття та сутність виробничо-господарської діяльності субʼєктів аграрного господарювання. Правове регулювання окремих видів сільськогосподарської діяльності.

65. Правове регулювання діяльності підсобних виробництв та промислів у сільському господарстві.

66. Правове забезпечення виробництва безпечної та якісної сільськогосподарської продукції.

67. Органічне сільськогосподарське виробництво та його правове забезпечення.

68. Правові засади використання ГМО при виробництві сільськогосподарської продукції та продуктів харчування.

69. Планування сільськогосподарського виробництва.

70. Поняття, особливості та принципи організації праці в сільському господарстві.

71. Правове регулювання робочого часу та відпочинку в сільському господарстві.

72. Правове регулювання охорони праці в сільському господарстві.

73. Характеристика нормативно-правових та локальних актів про оплату праці.

74. Поняття та особливості оплати праці в сільськогосподарських підприємствах.

75. Правове регулювання дисципліни праці в сільському господарстві.

76. Дисциплінарна відповідальність працівників сільськогосподарських підприємств за скоєний дисциплінарний проступок.

77. Види матеріальної відповідальності членів і найманих працівників сільськогосподарських підприємств. Умови притягнення до матеріальної відповідальності.

78. Право власності сільськогосподарських підприємств кооперативного типу. Майнові фонди.

79. Право власності сільськогосподарських підприємств корпоративного типу.

80. Правова охорона майнових прав сільськогосподарських підприємств.

81. Поняття та особливості аграрно-договірних зобов’язань та аграрноправового договору.

82. Види договірних відносин у сільському господарстві.

83. Договірні відносини по реалізації сільськогосподарської продукції.

84. Договірні відносини у сфері технічного обслуговування сільськогосподарських підприємств.

85. Договірні відносини у сфері матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств.

86. Аграрні розписки та особливості їх обігу за законодавством України.

87. Особливості договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Орендна плата.

88. Загальна характеристика Закону України “Про пріоритетність соціального розвитку села і агропромислового комплексу в народному господарстві”.

89. Поняття, значення та правове регулювання відносин у сфері соціального розвитку села.

90. Правові основи сільськогосподарської дорадчої діяльності

 

Відповіді на всі питання за переліком

098 33 55 412

close
Задайте своє питання