з 9:00 до 20:00 без вихідних

Питання до заліку "Міжнародне правосуддя"

Питання до заліку "Міжнародне правосуддя"

1. Історія виникнення і формування міжнародного правосуддя (судочинства).

2. Зміст зобов’язання мирного вирішення міжнародних спорів.

3. Загальна характеристика правових засобів вирішення спорів.

4. Поняття й особливості міжнародного правосуддя.

5. Джерела міжнародного правосуддя.

6. Відмінності міжнародного правосуддя від національного судочинства.

7. Постійна палата міжнародного правосуддя.

8. Основні сучасні міжнародні судові (арбітражні) органи.

9. Статут Міжнародного Суду ООН.

10. Склад Міжнародного Суду ООН.

11. Особливості юрисдикції Міжнародного Суду ООН.

12. Процедура провадження у Міжнародному Суді ООН.

13. Рішення Міжнародного Суду ООН.

14. Консультативні повноваження Міжнародного Суду ООН.

15. Справа про розмежування морських територіальних просторів у Чорному морі (Румунія проти України), Рішення від 3 лютого 2009 р.

16. Римський Статут Міжнародного кримінального суду від 17 липня 1998 р.

17. Висновок Конституційного Суду України у справі про Римський Статут від 11 липня 2001 р. № 3-в/2001.

18. Застосовне право Міжнародного кримінального суду.

19. Юрисдикція Міжнародного кримінального суду.

20. Склад і структура Міжнародного кримінального суду.

21. Процедура провадження у Міжнародному кримінальному суді.

22. Міжнародні кримінальні судові органи ad hoc.

23. Юрисдикція Міжнародного кримінального трибуналу щодо колишньої Югославії.

24. Склад і структура Міжнародного кримінального трибуналу щодо колишньої Югославії.

25. Процедура провадження у Міжнародному кримінальному трибуналі щодо колишньої Югославії.

26. Юрисдикція Міжнародного кримінального трибуналу по Руанді.

27. Склад і структура Міжнародного кримінального трибуналу по Руанді.

28. Процедура провадження у Міжнародному кримінальному трибуналі по Руанді.

29. Правові основи діяльності Європейського суду з прав людини: Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 р. і протоколи до неї.

30. Регламент Європейського суду з прав людини.

31. Склад і структура Європейського суду з прав людини.

32. Юрисдикція Європейського суду з прав людини.

33. Процедура звернення до Європейського суду з прав людини.

34. Критерії прийнятності заяв до Європейського суду з прав людини.

35. Юридична сила рішень Європейського суду з прав людини.

36. Виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні. Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 р. № 3477-ІV.

37. Справа Лоізіду (Loizidou) проти Туреччини від 28 липня 1998 р.

38. Правові основи діяльності судової системи Європейського Союзу: Договір про Європейський Союз, Договір про функціонування Європейського Союзу, Статут Суду Європейського Союзу (Протокол № 3 до Договору про функціонування Європейського Союзу).

39. Структура судової системи Європейського Союзу: Суд (Court / Court of Justice), Загальний Суд (General Court), Трибунал з цивільної служби Європейського Союзу (Civil Service Tribunal).

40. Правовий статус суддів і генеральних адвокатів у Суді Європейського Союзу.

41. Юрисдикція Суду Європейського Союзу.

42. Правова природа рішень Суду Європейського Союзу.

43. Історія становлення і розвитку міжнародного арбітражного судочинства.

44. Звернення до арбітражу.

45. Арбітражні угоди.

46. Арбітражні органи (особливості формування, структура, повноваження).

47. Арбітражний процес.

48. Арбітражні рішення.

49. Арбітражний регламент Комісії ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ) від 15 червня 1976 р. (United Nations Commission on International Trade Law / UNCITRAL).

50. Постійна палата третейського суду (Permanent Court of Arbitration / PCA).

51. Орган з вирішення спорів Світової організації торгівлі (Dispute Settlement Body / DSB).

52. Міжнародний центр з врегулювання інвестиційних спорів (International Centre for Settlement of Investment Disputes / ICSID).

53. Міжнародний центр з врегулювання спорів (International Centre for Dispute Resolution / ICDR).

54. Міжнародний трибунал з морського права (International Tribunal for the Law of the Sea / ITLOS).

55. Міжнародний арбітражний суд при Міжнародній торговельній палаті (International Court of Arbitration / ICC).

56. Арбітражний інститут Торговельної палати м. Стокгольма (Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce / SCC).

57. Лондонський міжнародний арбітражний суд (London Court of International Arbitration / LCIA).

58. Американська арбітражна асоціація (American Arbitration Association / AAA / Triple-A).

59. Китайська комісія з міжнародного економічного і торговельного арбітражу (China International Economic and Trade Arbitration Commission / CIETAC).

60. Трибунал з позовів між Іраном і Сполученими Штатами Америки (Iran – United States Claims Tribunal).

Відповіді на всі питання за переліком

098 33 55 412

close
Задайте своє питання