з 9:00 до 20:00 без вихідних

Питання до заліку "Цивільне право" (1ч.) загальна частина

Питання до заліку "Цивільне право" (1ч.) загальна частина

1. Предмет цивільного права.

2. Диспозитивний метод регулювання цивільних відносин та чинники, що його обумовлюють.

3. Принципи цивільного права.

4. Функції та система цивільного права.

5. Поняття та види джерел цивільного права.

6. Акти цивільного законодавства та їх дія в часі, в просторі та за колом осіб.

7. Аналогія закону та аналогія права.

8. Поняття, елементи та види цивільних правовідносин.

9. Підстави виникнення цивільних прав та обов’язків.

10. Цивільна правоздатність фізичної особи.

11. Цивільна дієздатність фізичної особи та її зміст.

12. Повна цивільна дієздатність. Надання повної цивільної дієздатності фізичній особі, яка не досягла вісімнадцяти років.

13. Часткова цивільна дієздатність.

14. Неповна цивільна дієздатність.

15. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи.

16. Визнання фізичної особи недієздатною.

17. Опіка і піклування.

18. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою: підстави, порядок, наслідки.

19. Оголошення фізичної особи померлою: підстави, порядок, наслідки.

20. Фізична особа як підприємець.

21. Поняття юридичної особи та її ознаки.

22. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права.

23. Індивідуалізація юридичних осіб.

24. Створення юридичних осіб приватного права.

25. Цивільна правоздатність та дієздатність юридичної особи приватного права. Органи юридичної особи.

26. Філії та представництва юридичної особи.

27. Припинення юридичної особи шляхом реорганізації.

28. Припинення юридичної особи шляхом ліквідації.

29. Повне товариство.

30. Командитне товариство.

31. Товариство з обмеженою відповідальністю.

32. Товариство з додатковою відповідальністю.

33. Акціонерне товариство.

34. Виробничий кооператив.

35. Загальна характеристика непідприємницьких товариств і установ.

36. Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах.

37. Поняття та види об’єктів цивільних прав.

38. Речі та їх класифікація.

39. Гроші і валютні цінності як об’єкти цивільних прав.

40. Поняття та види цінних паперів як об’єктів цивільних прав.

41. Нематеріальні блага як об’єкти цивільних прав.

42. Поняття правочину та його ознаки.

43. Класифікація правочинів.

44. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину.

45. Форма правочину. Правові наслідки недодержання форми правочину, встановленої законом.

46. Тлумачення правочину. Відмова від правочину.

47. Господарські товариства та їх форми.

48. Недійсність правочину.

49. Нікчемні правочини.

50. Оспорювані правочини.

51. Правові наслідки недійсності правочину.

52. Поняття та види представництва.

53. Довіреність: поняття, види, форма, строк.

54. Припинення представництва за довіреністю.

55. Вчинення правочинів з перевищенням повноважень. Передоручення.

56. Поняття, засади та межі здійснення суб’єктивних цивільних прав.

57. Поняття та засади виконання цивільних обов’язків.

58. Загальні засади захисту цивільних прав та інтересів.

59. Захист цивільних прав та інтересів юрисдикційними органами.

60. Самозахист цивільних прав.

61. Поняття, ознаки та функції цивільно-правової відповідальності.

62. Види цивільно-правової відповідальності.

63. Умови цивільно-правової відповідальності.

64. Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності.

65. Поняття строку та терміну. Види строків. Порядок їх обчислення.

66. Поняття позовної давності та межі її застосування.

67. Види позовної давності. Зміна тривалості позовної давності.

68. Початок перебігу позовної давності.

69. Зупинення та переривання перебігу позовної давності.

70. Наслідки спливу позовної давності.

Відповіді на всі питання за переліком

098 33 55 412

close
Задайте своє питання