з 9:00 до 20:00 без вихідних

Питання до заліку "Цивільне право" (2ч.) особлива частина

Питання до заліку "Цивільне право" (2ч.) особлива частина

 1. Поняття, загальна характеристика та функції зобов'язального права.
 2. Зобов'язання (поняття,, зміст, підстави виникнення) Види зобов'язань.
 3. Множинність осіб у зобов'язанні. Часткові, солідарні та субсидіарні зобов'язання.
 4. Альтернативні та факультативні зобов'язання.
 5. Регресні зобов'язання (поняття, підстави виникнення, виконання, припинення).
 6. Зобов'язання за участю третьої особи.
 7. 7.           Заміна кредитора та боржника в зобов'язанні: підстави та порядок.
 8. Поняття і основні засади (принципи) виконання зобов'язань. Принцип належного виконання зобов'язань.
 9. Способи виконання зобов'язань.
 10. Місце і строки виконання зобов'язань.
 11. 11. Забезпечення виконання зобов'язання: поняття; загальні умови та види.
 12. Неустойка: поняття, види, підстави виникнення та функції.
 13. Порука:  права та обов'язки поручителя. Припинення поруки.
 14. Гарантія: поняття, суб'єкти, права та обов'язки гаранта.
 15. Завдаток: поняття, функції. Співвідношення завдатку з авансом.
 16. Застава: поняття, види, підстави виникнення та припинення застави.
 17. 1 7. Договір застави: поняття, предмет, сторони, форма та зміст.
 18. 18. Притримання: поняття та підстави виникнення.
 19. Поняття і підстави припинення зобов'язань.
 20. Порушення зобов'язання: поняття та правові наслідки.
 21. Прострочення боржника і кредитора у зобов'язанні.
 22. Цивільно-правова відповідальність за порушення зобов'язання: відповідальність за порушення грошового зобов'язання, підстави для звільнення від відповідальності.
 23. Поняття, загальна характеристика і значення цивільно-правового договору.
 24. Свобода договору. Межі реалізації принципу свободи договору.
 25. Класифікація цивільно-правових договорів: критерії, підстави, види та значення класифікації договорів у цивільному праві.
 26. Договір на користь третьої особи.
 27. Тлумачення умов договору.
 28. Стадії укладення цивільно-правового договору. Вирішення переддоговірних спорів.
 29. Зміна або розірвання договору, правові наслідки
 30. Поняття, предмет, форма, різновиди договору купівлі-продажу.
 31. Права та обов'язки сторін за договором купівлі-продажу.
 32. Правові наслідки передачі товару неналежної якості за договором купівлі-продажу.
 33. Договір роздрібної купівлі-продажу: поняття, предмет, сторони. їх права та обов'язки.
 34. Права покупця у разі продажу йому товару неналежної якості за договором роздрібної купівлі-продажу.
 35. Договір поставки: поняття та загальна характеристика.
 36. Договір контрактації сільськогосподарської продукції: поняття та загальна характеристика.
 37. Договір постачання енергоресурсами через приєднану мережу: поняття, предмет, сторони.
 38. Договір дарування. Договір пожертви.
 39. Договір міни: поняття та загальна характеристика.
 40. Договір ренти. Права та обов'язки сторін за договором.
 41. Договір довічного утримання (догляду): поняття, предмет, форма, сторони.
 42. Поняття, зміст і різновиди договору найму (оренди) майна.
 43. Договір прокату: поняття, предмет та зміст договору.
 44. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди: поняття, форма.
 45. Договір найму (оренди) транспортних засобів: поняття, предмет, види.
 46. Договір лізингу: поняття, види, права та обов'язки сторін.
 47. Договір найму (оренди) житла: поняття, предмет, види, права та обов'язки сторін.
 48. Договір позички: поняття та загальна характеристика.
 49. Зобов'язання, що виникають у зв'язку з виконанням робіт. Договір підряду: поняття, предмет та види.
 50. Ризик підрядника, за договором підряду. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження матеріалу.
 51. Договір побутового підряду: поняття та загальна характеристика.
 52. Поняття, зміст і юридична характеристика договору будівельного підряду. Система генерального підряду.
 53. Відповідальність сторін за договором будівельного підряду.
 54. Договори на проведення проектних та пошукових робіт: поняття, загальна характеристика.
 55. Договори на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт: поняття, загальна характеристика.
 56. Одностороння відмова від зобов'язання.
 57. Публічний договір, договір приєднання, попередній договір
 58. Відповіді на всі питання за переліком

  098 33 55 412

close
Задайте своє питання