з 9:00 до 20:00 без вихідних

Питання до заліку "Цивільний процес"

Питання до заліку "Цивільний процес"

1. Форми захисту цивільних прав.

2. Судова влада і правосуддя в цивільних справах.

3. Поняття цивільного процесу та його структура (стадії, провадження).

4. Цивільне судочинство та інші форми судочинства.

5. Предмет та метод цивільного процесуального права.

6. Структура ЦПК України. Джерела цивільного процесуального права.

7. Резолюції та рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи щодо доступності правосуддя у цивільних справах.

8. Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод судом при розгляді цивільних справ.

9. Право на справедливий судовий розгляд в цивільному процесі.

10.Поняття та класифікація принципів цивільного процесу.

11.Загальновизнані принципи і норми міжнародного права у цивільному процесі.

12. Принцип верховенства права в цивільному процесі.

13. Принцип правової визначеності в цивільному процесі.

14. Принцип пропорційності в цивільному процесі.

15. Принцип диспозитивності в цивільному процесі.

16. Принцип змагальності в цивільному процесі.

17. Принцип рівноправності сторін в цивільному процесі.

18. Принципи гласності та усності в цивільному процесі.

19. Принцип безпосередності судового розгляду.

20. Цивільні процесуальні правовідносини (поняття, елементи).

21. Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин.

22. Склад суду. Підстави для відводу суддів.

23. Учасники справи, їх процесуальні права та обов’язки.

24. Поняття сторін в цивільному процесі. Права та обов’язки сторін.

25. Поняття та види співучасті в цивільному процесі. Процесуальні права та обов’язки співучасників.

26. Неналежний відповідач та порядок його заміни.

27.Процесуальне правонаступництво. Порядок вступу у процес правонаступника.

28. Поняття та види третіх осіб в цивільному процесі.

29. Порядок вступу у справу третіх осіб. Наслідки незалучення у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору.

30. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору та їх відмінність від співучасників.

31. Треті особи, які не заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору та їх відмінність від співучасників.

32. Поняття та види процесуального представництва.

33. Повноваження представника в суді.

34. Добровільне представництво в суді.

35. Законне представництво в суді.

36. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.

37. Інші учасники судового процесу. Їх процесуальні права та обов’язки.

38. Цивільна юрисдикція та її види.

39. Предметна та суб’єктна юрисдикція.

40. Інстанційна юрисдикція.

41. Підсудність цивільних справ (територіальна юрисдикція). Поняття та види.

42. Підстави та порядок передачі справи до іншого суду.

43. Поняття та види строків у цивільному процесі. Порядок продовження та поновлення процесуальних строків.

44. Поняття та види судових витрат.

45. Загальний порядок обчислення судового збору.

46. Попереднє визначення суми судових витрат.

47. Забезпечення та попередня оплата судових витрат.

48. Розподіл судових витрат між сторонами.

49. Зловживання процесуальними правами та їх види.

50. Заходи процесуального примусу. Підстави та порядок застосування заходів процесуального примусу.

51. Судові виклики та повідомлення.

52. Поняття доказування у цивільному процесі.

53. Судові докази та їх класифікація.

54. Належність, допустимість, достатність та достовірність доказів.

55. Предмет доказування.

56. Підстави звільнення від доказування.

57. Подання доказів.

58. Забезпечення доказів при розгляді цивільних справ.

59. Показання свідків. Імунітет свідка.

60. Висновок експерта.

61. Висновок експерта в галузі права у цивільному процесі.

62. Письмові та речові докази.

63. Електронні докази в цивільному процесі.

 

Відповіді на всі питання за переліком

098 33 55 412

close
Задайте своє питання