з 9:00 до 20:00 без вихідних

Питання до заліку "Договори у сфері надання медичних послуг"

Питання до заліку "Договори у сфері надання медичних послуг"

1. Медична послуга як об’єкт цивільних прав.

2. Поняття та види медичної послуги як предмета договору про надання медичних послуг.

3. Співвідношення медичної послуги з суміжними інститутами.

4. Якість медичної послуги.

5. Міжнародний досвід забезпечення прав пацієнтів.

6. Правовий статус пацієнта як сторони договору про надання медичних послуг: набуття статусу пацієнта.

7. Загальні права пацієнта.

8. Права пацієнтів в договорах з надання окремих видів медичних послуг.

9. Права в сфері паліативної допомоги.

10. «Право на смерть»: поняття, види, позиція законодавця на еутаназію.

11. Загальні принципи правового регулювання трансплантології.

12. Особливості укладення договорів на проведення трансплантації.

13. Умови застосування трансплантації.

14. Основні проблеми в сфері донорства.

15. Права реципієнта за договором на проведення трансплантації.

16. Види і порядок надання психіатричної допомоги.

17. Умови правомірності проведення медико-біологічних експериментів за участю людини.

18. Загальні організаційно-правові питання інформованої згоди в договорах з надання медичних послуг.

19. Виконавці медичних послуг: поняття, види.

20. Цивільно-правовий захист прав виконавців в договорах з надання медичних послуг.

21. Цивільно-правові способи захисту прав пацієнтів в договорах з надання медичних послуг.

22. Форми захисту прав пацієнтів в договорах з надання медичних послуг.

23. Судова форма захисту прав пацієнта.

24. Види неюрисдикційної форми захисту прав пацієнтів.

25. Особливості захисту окремих категорій пацієнтів.

26. Медична таємниця: поняття та значення.

27. Суб’єкти та об’єкт медичної таємниці.

28. Правомірність розголошення медичної таємниці.

29. Відповідальність за розголошення медичної таємниці.

30. Дефекти надання медичної послуги: поняття, види, суб’єкти.

31. Види помилок в медичній діяльності.

32. Причини виникнення помилок в медицині: об’єктивні та суб’єктивні.

33. Договори в сфері надання медичних послуг: поняття, загальна характеристика.

34. Види договорів в сфері надання медичних послуг.

35. Договір про надання медичних послуг (предмет, сторони, зміст).

36. Волевиявлення сторін при укладенні договору. Вади волі.

37. Примусове укладення договору на надання медичних послуг.

38. Законодавче регулювання медичного страхування в Україні.

39. Поняття та принципи страхування в медичній діяльності.

40. Страхові правовідносини в медицині: суб’єкти, об’єкти та зміст.

41. Види страхування в галузі охорони здоров’я.

42. Договір медичного страхування: поняття та зміст.

43. Страхування медичних витрат як вид добровільного медичного страхування.

44. Страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, пов’язаними з похованням.

45. Страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

46. Договір страхування професійної відповідальності медичних працівників.

47. Цивільно-правова відповідальность в сфері надання медичних послуг: поняття та склад.

48. Види цивільно-правової відповідальності в сфері надання медичних послуг.

49. Цивільно-правова відповідальність за надання медичних послуг неналежної якості: підстави та обсяг.

50. Підстави для звільнення від відповідальності виконавців послуг.

Відповіді на всі питання за переліком

098 33 55 412

close
Задайте своє питання