з 9:00 до 20:00 без вихідних

Питання до заліку "Господарське право"

Питання до заліку "Господарське право"

1. Поняття господарського права України. Предмет, мета та метод господарського права України.

2. Поняття, ознаки та види господарських відносин. Учасники відносин у сфері господарювання.

3. Основні принципи правового регулювання господарських відносин та їх значення під час здійснення господарсько-правового впливу.

4. Система господарського законодавства України. Напрямки модернізації господарського законодавства.

5. Поняття та види господарської діяльності. Відмежування господарської діяльності від господарського забезпечення діяльності негосподарюючих суб’єктів та промислу.

6. Основні кваліфікуючі ознаки господарської діяльності. Заборони та обмеження на здійснення господарської діяльності.

7. Поняття, ознаки та класифікація суб’єктів господарювання.

8. Фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності.

9. Підприємство та його види.

10. Державні унітарні підприємства та їх види.

11. Установчі документи господарських організацій. Вимоги до оформлення документів, які подаються державному реєстратору.

12. Управління господарською організацією, система органів, порядок формування, компетенція.

13. Правове регулювання реєстрації суб’єктів господарювання. Державний реєстратор.

14. Порядок проведення державної реєстрації юридичної особи.

15. Законодавство України про господарські товариства.

16. Поняття та види господарських товариств

17. Особливості правового статусу акціонерного товариства (у порівнянні з іншими формами господарських товариств).

18. Порядок створення акціонерного товариства.

19. Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю

20. Особливості правового статусу повного товариства.

21. Правовий статус командитного товариства.

22. Поняття та види кооперативів. Порядок управління.

23. Господарські об’єднання (асоціації, корпорації, консорціуми, концерни).

24. Холдингові кампанії.

25. Правовий статус фондових бірж.

26. Речові права у сфері господарювання: право власності, право господарського відання, право оперативного управління та інші.

27. Майно суб’єктів господарювання та джерела його формування.

28. Використання природних ресурсів у сфері господарювання.

29. Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності.

30. Поняття та види господарських зобов’язань. Підстави виникнення господарських зобов’язань.

31. Поняття господарського договору. Істотні умови господарських договорів.

32. Правові особливості публічного, попереднього договорів та договору приєднання. Відмежування попереднього договору від меморандуму про взаєморозуміння та протоколу про наміри.

33. Загальний порядок укладення господарських договорів. Особливості укладення договорів за конкурсом, на аукціоні (публічних торгах), на біржах, за державним замовленням. Укладення господарських договорів за рішенням суду.

34. Порядок зміни та розірвання господарських договорів.

35. Підстави та наслідки визнання господарського договору недійсним, неукладеним.

36. Поняття, принципи та функції відповідальності в господарському праві.

37. Форми і види господарсько-правової відповідальності.

38. Поняття та види санкції по господарському праву.

39. Оперативно-господарські санкції.

40. Адміністративно-господарські санкції.

41. Реалізація господарсько-правової відповідальності.

42. Поняття та значення державного регулювання економіки. Засоби державного регулювання господарської діяльності.

43. Ліцензування: порядок видачі, переоформлення та анулювання ліцензій.

44. Нагляд, контроль та відповідальність у сфері ліцензування.

45. Порядок здійснення заходів державного нагляду (контролю).

46. Державна система стандартизації та її правові джерела. Види стандартів в Україні.

47. Сертифікація товарів та послуг. Правові засади обов’язкової та добровільної сертифікації.

48. Правові джерела регулювання ціноутворення в Україні. Види цін та тарифів, порядок їх встановлення. Відповідальність за порушення законодавства про ціни.

49. Державна підтримка малого підприємництва.

50. Спрощена система оподаткування, обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва.

51. Контроль за здійсненням господарської діяльності. Порядок проведення перевірок суб’єктів господарської діяльності.

52. Поняття неплатоспроможності та банкрутства.

53. Підстави та порядок порушення справи про банкрутство.

54. Стадії провадження у справах про банкрутство.

55. Розпорядження майном боржника. Заходи щодо нагляду та контролю за управління та розпорядженням майном боржника.

56. Компетенція зборів кредиторів та комітету кредиторів.

57. Санація у справі про банкрутство.

58. Ліквідація. Підстави прийняття постанови про банкрутство.

59. Черговість задоволення вимог кредиторів за Кодексом України з процедур банкрутства.

60. Мирова угода у справі про банкрутство і порядок її укладання.

61. Поняття економічної конкуренції. Загальна характеристика правопорушень в сфері конкуренції.

62. Правовий статус Антимонопольного комітету України, його структура та компетенція.

63. Антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання.

64. Зловживання монопольним становищем на ринку.

65. Концентрація суб’єктів господарювання. Контроль за концентрацією суб’єктів господарювання.

66. Недобросовісна конкуренція та форми її здійснення.

67. Антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю.

68. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

69. Поняття суб’єктів природних монополій та суміжних ринків. Органи, що здійснюють державне регулювання діяльності природних монополій.

70. Порядок розгляду справ про порушення конкурентного законодавства. Стадії розгляду справ.

Відповіді на всі питання за переліком

098 33 55 412

close
Задайте своє питання