з 9:00 до 20:00 без вихідних

Питання до заліку "Конституційне право України"

Питання до заліку "Конституційне право України"

1. Ідея обмеженого правління як політико-правова доктрина.

2. Формування американського конституціоналізму і його риси.

3. Європейський конституціоналізм та його особливості.

4. Етапи розвитку українського конституціоналізму.

5. Поняття конституції, її функції та юридичні властивості.

6. Класифікація конституцій.

7. Правовий захист (охорона) конституції.

8. Конституційно-правова відповідальність у механізмі захисту конституції.

9. Поняття, предмет та джерела конституційного права України.

10. Конституційно-правові відносини та їх структура.

11. Місце конституційного права України в системі навчальних дисциплін.

12. Загальна характеристика Конституції України1996 р.

13. Конституційний процес на сучасному етапі.

14. Порядок внесення змін до Конституції України.

15. Поняття конституційного ладу та його співвідношення із засадами конституційного ладу.

16. Система засад конституційного ладу.

17. Поняття державного суверенітету та його ознаки.

18. Захист державного суверенітету в Конституції України.

19. Конституційні засади міжнародної діяльності України та міжнародні договори. Акти міжнародного права в правовій системі України.

20. Державні символи України: поняття, функції, законодавче закріплення.

21. Верховенство права як принцип конституційного ладу України.

22. Пряма дія норм Конституції України.

23. Конституційний принцип поділу державної влади в Україні.

24. Україна як соціальна держава.

25. Конституційні засади економічної системи

26. Україна як демократична республіка.

27. Принцип народовладдя та форми реалізації народовладдя.

28. Конституційно-правові засади громадянського суспільства в Україні.

29. Принцип багатоманітності.

30. Конституційно-правовий статус політичних партій та громадських об’єднань в Україні.

31. Конституційно-правовий статус релігійних організацій.

32. Правові засади взаємовідносин держави і засобів масової інформації.

33. Національно-культурна сфера як предмет конституційної регламентації.

34. Конституційно-правовий статус національних меншин.

35. Конституційно-правовий статус мов в Україні.

36. Принцип унітаризму та його закріплення в Конституції України.

37. Ознаки унітарної держави.

38. Поняття та система адміністративно-територіального устрою, його принципи.

39. Порядок утворення та зміни статусу адміністративнотериторіальних одиниць.

40. Поняття автономії та її особливості в унітарній державі.

41. Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим. Конституція АРК.

42. Поняття місцевого самоврядування та його система.

43. Особливості здійснення місцевого самоврядування на рівні територіальних громад та на рівні області і району.

Відповіді на всі питання за переліком

098 33 55 412

close
Задайте своє питання