з 9:00 до 20:00 без вихідних

Питання до заліку "Криміналістика"

Питання до заліку "Криміналістика"

1.Предмет і система криміналістики

2.Поняття ідентифікації

3.Об"єкти. типи і види ідентифікації

4.Загальна методика ідентифікації

5.Історія криміналістики

6.Експертні та криміналістичні установи в Україні

7.Поняття криміналістичної техніки та її галузі

8.Види науково-технічних засобів в слідчій діяльності

9.Поняття судової фотографії та її значення

10.Види та методи судово-оперативної фотозйомки

11.Поняття трасології та її значення

12.Поняття сліду в трасології. Механізм слідоутворення

13.Класифікація слідів

14.Поняття дактилоскопії

15.Виявлення, фіксація та вилучення слідів рук

16.Сліди ніг та взуття людини

17.Сліди знарядь злому та інструментів

18.Сліди транспортних засобів

19.Поняття судової балістики та її значення

20.Криміналістична класифікація вогнепальної зброї та види боєприпасів

21.Сліди дії вогнепальної зброї, їх види

22.Слідчий огляд вогнепальної зброї та слідів її дії

23.Можливості судово-балістичної експертизи

24.Поняття документа у криміналістиці

25.Сутність техніко-криміналістичного дослідження документів

26.Встановлення змін у документі

 27.Встановлення слабовидимих і невидимих текстів

28.Встановлення технічних підробок підписів

29.Встановлення підробки відбитків печаток та штампів

30.Дослідження матеріальної частини документів

31.Предмет судового почеркознавства. Навик  письма та його властивості

32.Ідентифікаційні ознаки письма

33.Підготовка матеріалів до судово-почеркознавчої експертизи

34.Методика судово-почеркознавчої експертизи

35.Особливості авторознавчого дослідження

36.Поняття ідентифікації людини за  зовнішніми ознаками

37.Класифікація ознак зовнішності людини (словесний портрет)

38.Поняття і значення кримінальної реєстрації

39.Види криміналістичних обліків

40.Дактилоскопічний облік

41.Поняття і предмет криміналістичної тактики

42.Поняття та види тактичних прийомів

43.Класифікація тактичних прийомів

44.Система тактичних прийомів. Тактичні  комбінації і тактичні операції

45. Психологічні прийоми використання тактичних прийомів

46.Сутність організації розслідування

47. Поняття і принципи планування розслідування. Техніка планування

48.Вчення при криміналістичну версію

49.Поняття, види та принципи слідчого огляду

50.Підготовка до огляду місця події

51.Методи огляду місця події

52.Тактика огляду місця події

53.Огляд трупа

54.Фіксація результатів огляду місця події

55.Поняття та види допиту

56.Підготовка до допиту

57.Тактичні прийоми допиту

58.Встановлення психологічного контакту при допиті

59.Актуалізація забутого в пам'яті опитуваного

60.Викриття неправди в показаннях

61.Допит неповнолітніх

62.Одночасний допит декількох осіб (очна ставка)

63.Фіксація результатів допиту

64.Поняття та ознаки обшуку

65.Об'єкти та види обшуку

66.Ситуації обшуку

67.Системи тактичних прийомів обшуку

68.Особливості проведення виїмки

69.Фіксація результатів обшуку та виїмки

70. Поняття, мета та об'єкти пред'явлення для впізнання

71. Підготовка до пред'явлення для впізнання

72. Порядок пред'явлення для впізнання живих осіб, трупів, предметів

73. Фіксація результатів пред'явлення для впізнання

74. Поняття та види слідчого експерименту

75. Підготовка до слідчого експерименту та його тактика

76 Фіксація результатів відтворення обстановки та обставин події

77 Поняття судової експертизи, її види та значення

78 Система судово-експертних установ в Україні

79 Основи підготовки, призначення та проведення судових експертиз

80 Оцінка та використання висновку експерта у кримінальному процесі

Відповіді на всі питання за переліком

098 33 55 412

close
Задайте своє питання