з 9:00 до 20:00 без вихідних

Питання до заліку "Практикум адвокатури"

Питання до заліку "Практикум адвокатури"

1. Порядок допуску до складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю.

2. Процедура складення кваліфікаційного іспиту адвоката.

3. Порядок та підстави заявлення відводу членам кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

4. Порядок і строки оскарження рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про відмову видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

5. Процедурні аспекти проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

6. Стадії дисциплінарного провадження щодо адвоката.

7. Розгляд скарг (заяв) кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури щодо адвокатів.

8. Представництво адвоката під час дисциплінарного провадження.

9. Процедура розгляду дисциплінарної справи кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури.

10. Форма та зміст договору про надання професійної правничої допомоги, його правова природа.

11. Укладення договору про надання професійної правничої допомоги між адвокатом і клієнтом.

12. Підстави для відмови адвоката в укладенні договору з клієнтом.

13. Підстави та наслідки припинення договору про надання професійної правничої допомоги.

14. Розірвання договору про надання професійної правничої допомоги: порядок та правові наслідки.

15. Порядок обчислення та обґрунтування розміру гонорару адвоката. Підстави для зміни розміру гонорару, порядок сплати та умови повернення гонорару.

16. Відповідальність адвоката перед клієнтом.

17. Ордер адвоката: порядок оформлення та видачі.

18. Адвокатське досьє: практичні рекомендації з ведення.

19. Практичні аспекти забезпечення прав і гарантій адвокатів під час здійснення ними професійної діяльності.

20. Практичні рекомендації щодо захисту (самозахисту) прав адвоката за умови незаконного залучення адвоката до участі у оперативно-розшуковій діяльності.

21. Практичні рекомендації щодо захисту (самозахисту) прав адвоката у разі проведення обшуку у адвоката або у його клієнта та тимчасового доступу до речей і документів.

22. Практичні рекомендації щодо захисту (самозахисту) прав адвоката у випадку незаконного затримання адвоката.

23. Практичні рекомендації щодо захисту (самозахисту) прав адвоката у разі незаконного проникнення у офіс адвоката.

24. Практичні рекомендації щодо захисту (самозахисту) прав адвоката у разі порушення вимог Закону про повідомлення регіональної ради адвокатів про необхідність виїзду її представника для участі у слідчих та інших процесуальних діях з метою захисту прав і інтересів адвоката.

25. Обов’язок дотримання адвокатом адвокатської таємниці та гарантії її забезпечення.

26. Методика і тактика адвокатської діяльності: сутність та значення.

27. Методика підготовки до участі адвоката у судовому процесі, вивчення матеріалів справи.

28. Робота адвоката з доказами по справі.

29. Обрання адвокатом правової позиції у судовій справі та узгодження її з клієнтом.

30. Основи ораторського мистецтва адвоката.

31. Медіація як особливий вид адвокатської діяльності.

32. Роль та завдання адвоката у процесі медіації.

33. Особливості договору про проведення медіації.

34. Медіаційна процедура.

35. Правове регулювання, порядок та умови проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги.

36. Практичні аспекти надання адвокатом безоплатної вторинної правничої допомоги на досудових стадіях кримінального судочинства.

37. Практичні аспекти надання адвокатом безоплатної вторинної правничої допомоги на судових стадіях кримінального судочинства: практичні аспекти реалізації.

38. Практичні аспекти надання адвокатом безоплатної вторинної правничої допомоги у цивільному судочинстві.

39. Підстави для відмови в наданні безоплатної вторинної правової допомоги.

40. Заміна адвоката, який надає безоплатну вторинну правничу допомогу.

41. Підстави та порядок припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги адвокатом.

42. Перевірка якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної вторинної правової допомоги.

43. Оплата праці адвоката при наданні безоплатної вторинної правової допомоги.

44. Методика розрахунку розміру витрат адвоката, пов’язаних з наданням безоплатної вторинної правової допомоги.

45. Правове становище та роль адвоката у конституційному процесі.

46. Особливості організації роботи адвоката при підготовці до участі у розгляді справ Конституційним Судом України.

47. Повноваження адвоката у конституційному судочинстві.

48. Форми звернення до Конституційного Суду України. Стадії конституційного провадження.

49. Особливості доказової діяльності адвоката у конституційному судочинстві.

50. Залучення спеціалістів до участі у конституційному судочинстві.

51. Сутність консультативної роботи адвоката.

52. Організаційні аспекти здійснення прийому громадян адвокатом.

53. Практичні аспекти проведення адвокатом інтерв’ю клієнта.

54. Дії адвоката щодо збору та аналізу інформації під час проведення консультативної роботи.

55. Визначення всіх можливих способів вирішення конфлікту під час проведення консультативної роботи.

56. Методика та тактика реалізації адвокатом права на опитування осіб.

57. Практичні проблеми реалізації права на адвокатський запит.

58. Порядок звернення адвоката до Європейського Суду з прав людини.

59. Повноваження адвоката при розгляді справ у Європейському Суді з прав людини.

60. Особливості доказової діяльності адвоката у Європейському Суді з прав людини.

Відповіді на всі питання за переліком

098 33 55 412

close
Задайте своє питання