з 9:00 до 20:00 без вихідних

Питання до заліку "Правове регулювання управління персоналом"

Питання до заліку "Правове регулювання управління персоналом"

1. Поняття персоналу як об’єкта управління юридичної особи.

2. Класифікація персоналу.

3. Функції управління персоналом.

4. Правовідносини у сфері управління персоналом.

5. Механізм управління персоналом.

6. Значення управління персоналом.

7. Зв’язок управління персоналом з правом соціального забезпечення, адміністративним правом, соціологією, конфліктологією, економічною теорією, маркетингом.

8. Класифікація нормативно-правових актів з управління персоналом.

9. Акти централізованого законодавства щодо управління персоналом.

10. Локальні акти щодо управління персоналом.

11. Індивідуальні акти щодо управління персоналом.

12. Поняття суб’єктів, що здійснюють управління персоналом, та їх класифікація.

13. Місце власника юридичної особи (фізичної особироботодавця) в системі суб’єктів, що здійснюють управління персоналом. Коло повноважень.

14. Загальна характеристика органів, що здійснюють функції управління персоналом, уповноважених власником.

15. Участь трудового колективу в управлінні підприємством.

16. Місце профспілок у формуванні та використанні трудового потенціалу.

17. Кадрова служба: повноваження, роль і завдання в апараті управління.

18. Спеціаліст кадрової служби (HR-менеджер, інспектор з кадрів).

19. Загальні засади делегування та розмежування повноважень суб’єктів, що здійснюють управління персоналом. Координація їх діяльності.

20. Правові засади підбору персоналу.

21. Залучення персоналу: створення бази даних кваліфікованих кандидатів для відбору.

22. Центри зайнятості. Рекрутингові агентства. Лізингові, аутсорсингові компанії.

23. Конкурсний відбір персоналу.

24. Оцінювання персоналу. Критерії оцінювання. Модель комплексної оцінки працівника.

25. Підвищення кваліфікації, навчання й розвиток персоналу.

26. Адаптація персоналу: поняття; загальна характеристика факторів, які прискорюють адаптацію в організації.

27. Порядок і етапи проведення атестації персоналу.

28. Правові аспекти роботи з кадровим резервом.

 

29. Регулювання трудової діяльності персоналу.

30. Компенсаційний пакет. Соціальний пакет. Мотивація та стимулювання персоналу.

31. Управління процесом вивільнення персоналу.

32. Державна таємниця. Комерційна (банківська) таємниця.

33. Особливості роботи з персоналом в компаніях з іноземними інвестиціями, в державних установах, в IT-компаніях, в стартапах, з фрілансерами.

34. Корпоративна культура управління персоналом: поняття, завдання, функції.

35. Американська, японська та європейська моделі управління персоналом.

36. Кадрова політика міжнародних корпорацій та роль кадрових служб в управлінні людськими ресурсами.

37. Світовий досвід мотивації персоналу та можливості його адаптації до роботи з персоналом. Бонусні програми: особливості застосування.

38. Формування професійної етики (корпоративної культури) персоналу.

39. Правові наслідки неефективного управління персоналом.

40. Поняття інформації як особливого об’єкта в праві. Право на доступ до інформації.

41. Інформаційні системи в управлінні персоналом: поняття, види, ефект від запровадження, загальна характеристика.

42. Автоматизоване робоче місце фахівця з управління персоналом.

43. Захист персональних даних.

44. Електронний цифровий підпис.

45. Державний класифікатор управлінської документації.

 46. Електронний документообіг.

47. Соціальні мережі як джерело отримання оперативної інформації про персонал.

48. Кадрова документація.

49. Номенклатура справ з кадрового діловодства.

50. Склад кадрової документації та її призначення.

51. Документарне забезпечення обліку та руху персоналу.

52. Розпорядницькі, облікові та статистичні форми документів руху персоналу.

53. Підготовка та оформлення наказів по персоналу.

54. Порядок ведення особових справ.

55. Облік особового складу юридичної особи (роботодавця).

56. Порядок ведення трудових книжок.

57. Порядок видачі трудових книжок при звільненні. Порядок видачі дубліката трудової книжки.

58. Поточне зберігання документів. Тривале зберігання документів.

59. Архів на підприємстві: правила зберігання та знищення документації у сфері управління персоналом.

60. Автоматизація кадрового діловодства.

Відповіді на всі питання за переліком

098 33 55 412

close
Задайте своє питання