з 9:00 до 20:00 без вихідних

Питання до заліку "Логіка"

Питання до заліку "Логіка"

1. Предмет логіки як науки. Значення логіки для правознавства та юридичної практики.

2. Поняття про мислення. Абстрактне і конкретне мислення, їх загальні характеристики.

3. Історичні етапи розвитку науки логіки.

4. Мислення і мова. Семіотика.

5. Загальна характеристика поняття як форми думки. Поняття і слово.

6. Логічна структура поняття. Закон зворотного відношення між змістом і обсягом понять.

7. Види ознак, що складають зміст поняття.

8. Види понять за обсягом (екстенсіональна характеристика понять).

9. Види понять за змістом (інтенсіональна характеристика понять).

10. Відношення сумісності між поняттями.

11. Відношення несумісності між поняттями.

12. Узагальнення і обмеження понять.

13. Операції з класами (об’єднання, перехрещення та ін.).

14. Правила поділу понять.

15. Види поділу понять.

16. Класифікація. Види класифікації.

17. Операція визначення понять.

18. Правила визначення та помилки можливі при визначенні.

19. Види прямих (явних) визначень.

20. Види непрямих (неявних) визначень.

21. Прийоми, подібні з визначенням понять.

22. Судження та речення. Загальна класифікація суджень.

23. Види категоричних суджень за кількістю і якістю.

24. Розподіленість термінів у простих атрибутивних судженнях.

25. Відношення між категоричними судженнями. Логічний квадрат.

26. Релятивні та екзистенційні судження.

27. Єднальні (кон’юнктивні) судження.

28. Розділові (диз’юнктивні) судження.

29. Імплікативні та еквівалентні судження.

30. Поняття про модальність суджень. Типи модальностей.

 31. Деонтична модальність.

32. Логіка питань та відповідей: загальна характеристика.

33. Закон тотожності.

34. Закон несуперечності.

35. Закон виключеного третього.

36. Закон достатньої підстави.

37. Умовивід як форма мислення: загальна характеристика.

38. Безпосередні умовиводи: перетворення.

39. Безпосередні умовиводи: обернення.

40. Безпосередні умовиводи: протиставлення предикату.

41. Категоричний силогізм: визначення та загальна структура.

42. Аксіома та загальні правила категоричного силогізму.

43. Фігури і модуси ПКС: загальна характеристика.

44. I фігура категоричного силогізму: правила і модуси.

45. ІІ фігура категоричного силогізму: правила і модуси.

46. ІІІ фігура категоричного силогізму: правила і модуси.

47. ІV фігура категоричного силогізму: правила та модуси.

48. Простий умовний силогізм.

49. Умовно-категоричний силогізм: структура та модуси.

50. Еквівалентно-категоричний силогізм.

51. Розділово-категоричний силогізм: структура та модуси.

52. Умовно-розділовий силогізм.

53. Скорочені силогізми (ентимеми).

54. Поняття про індукцію.

55. Повна індукція.

56. Неповна індукція: структура та види.

57. Методи наукової індукції (канони Бекона - Мілля).

58. Аналогія: загальна характеристика та види.

59. Структура та види доведення.

60. Правила і помилки в доведенні та спростуванні.

61. Спростування.

62. Поняття про гіпотезу. Структура та види гіпотез.

Відповіді на всі питання за переліком

098 33 55 412

close
Задайте своє питання