з 9:00 до 20:00 без вихідних

Питання до заліку "Теорія права"

Питання до заліку "Теорія права"

1. Юриспруденція (правознавство) як соціальна наука.

2. Загальна теорія права та її предмет.

3. Місце загальної теорії права у системі юридичних наук.

4. Виникнення та розвиток права.

5. Право як соціальний регулятор.

6. Право і мораль.

7. Право і звичай.

8. Право і релігія.

9. Право, політика та економіка.

10. Природне праворозуміння.

11. Юридичний позитивізм та його різновиди.

12. Соціологічний напрямок у праворозумінні.

13. Поняття та ознаки права.

14. Функції права.

15. Свобода як правова цінність.

16. Рівність як правова цінність.

17. Справедливість як правова цінність.

18. Людська гідність як правова цінність.

19. Право і державна влада.

20. Державний суверенітет та його обмеження. Суверенні права.

21. Форма держави. Особливості форми держави в Україні.

22. Правові форми реалізації функцій держави.

23. Правова держава і правовий порядок.

24. Правове регулювання та його межі.

25. Методи правового регулювання.

26. Способи правового регулювання.

27. Типи правового регулювання.

28. Ефективність правового регулювання.

29. Норма права та її ознаки.

30. Структура норми права.

31. Види норм права.

32. Нормативно-правовий припис. Нетиповий нормативний припис.

33. Загальні принципи права.

34. Правова (юридична) визначеність як загальний принцип права.

35. Пропорційність як загальний принцип права.

36. Верховенство права і законність як принципи права.

37. Система права: поняття та ознаки.

38. Публічне і приватне право.

39. Матеріальне і процесуальне право.

40. Галузі та інститути права.

Відповіді на всі питання за переліком

098 33 55 412

close
Задайте своє питання