з 9:00 до 20:00 без вихідних

Питання до заліку «Юридична відповідальність в екологічному праві»

Питання до заліку «Юридична відповідальність в екологічному праві»

1. Загальна характеристика юридичної відповідальності за екологічні правопорушення

2. Функції юридичної відповідальності  за екологічні правопорушення

3. Система та функції державних органів у галузі  вирішення еколого-правових спорів

4. Громадськість та її повноваження з попередження га виявлення екологічних правопорушень

5. Завдання та функції держави у відносинах юридичної відповідальності за екологічні правопорушення

6. Класифікація юридичної відповідальності за ступенем екологічної небезпеки правопорушень та характером засобів державно-правового примусу

7. Правові гарантії  юридичної відповідальності за екологічні правопорушення

8. Конституційні засади правового механізму реалізації юридичної відповідальності за екологічне правопорушення

9. Місце юридичної відповідальності за екологічні правопорушення у системі екологічного права

10. Екологічні правопорушення: поняття, об’єкт та класифікація

11. Загальна характеристика суб'єктивних ознак юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.

12. Екологічний злочин поняття, види

13. Підстави виникнення, зміни га припинення правовідносин юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.

14. Особливості правового регулювання кримінальної відповідальності за екологічні злочини та їх кваліфікація

15. Особливості правового регулювання майнової відповідальності за екологічні правопорушення

16. Способи визначення розміру шкоди, заподіяної правопорушенням екологічного законодавства

17. Нормативний спосіб обчислення шкоди, заподіяної екологічним правопорушенням

18. Розрахунковий спосіб обчислення шкоди, заподіяної екологічним правопорушенням

19. Витратний спосіб обчислення шкоди, заподіяної екологічним правопорушенням

20. Способи компенсації шкоди, заподіяної екологічним правопорушенням

 21. Правові засади застосування адміністративних санкцій за порушеним вимог екологічного законодавства

22. Загальна характеристика дисциплінарної відповідальності за екологічні правопорушення

23. Особливості судової юрисдикції при розгляді екологічних спорів

24. Особливості законодавчого забезпечення юридичної відповідальності за  порушення порядку здійснення права природокористування.

25. Особливості правового регулювання юридичної відповідальності за  порушення у сфері реалізації екологічних прав і свобод громадян

26. Особливості правового регулювання юридичної відповідальності за  порушення норм екологічної безпеки та невжиття заходів щодо попередження негативного впливу на довкілля

27. Особливості правового регулювання юридичної відповідальності за  порушення у сфері екологічного управління.

28. Особливості правового регулювання юридичної відповідальності за  порушення законодавства про особливо цінні природні об'єкти та території

29. Юридична відповідальність за правопорушення екологічних прав громадян України

30. Особливості правового регулювання юридичної відповідальності за  порушення у сфері здійснення діяльності. що впливає на довкілля.

31. Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства: поняття, об’єктно-суб’єктний склад. Земельні правопорушення.

32. Особливості цивільно-правової відповідальності за порушення земельного законодавства.

33. Особливості правового регулювання юридичної відповідальності за  порушення водного законодавства України

34. Особливості правового регулювання юридичної відповідальності за  порушення водного законодавства про охорону та використання надр

35. Юридична відповідальність за порушення лісового законодавства: поняття, об’єктно-суб’єктний склад, види.

36. Особливості правового регулювання юридичної відповідальності за  порушення законодавства про охорону, використання та відтворення тваринного світу

37. Особливості цивільно-правової відповідальності за  порушення законодавства про охорону, використання та відтворення тваринного світу

38. Особливості правового регулювання цивільно-правової (майнової) відповідальності за порушення водного законодавства України.

39. Особливості правового регулювання юридичної відповідальності за порушення законодавства України про відходи.

40. Особливості правового регулювання юридичної відповідальності за порушення законодавства в галузі охорони атмосферного повітря.

Відповіді на всі питання за переліком

098 33 55 412

close
Задайте своє питання