з 9:00 до 20:00 без вихідних

Питання "Правові основи нотаріату та виконавчого провадження"

Питання до державного іспиту "Правові основи нотаріату та виконавчого провадження"

1. Поняття нотаріату.

2. Сучасні системи нотаріату.

3. Порядок призначення на посаду і звільнення з посади державного нотаріуса.

4. Положення про порядок видачі свідоцтва про право заняття нотаріальною діяльністю.

5. Приватна нотаріальна діяльність. Правовий статус приватного нотаріуса.

6. Зупинення приватної нотаріальної діяльності. Заміщення приватного нотаріуса. Припинення приватної нотаріальної діяльності.

7. Поняття та зміст нотаріальної діяльності.

8. Судова та нотаріальна цивільна юрисдикція.

9. Поняття нотаріального процесу.

10.Нотаріальна процесуальна форма.

11.Поняття принципів нотаріального процесу та їх класифікація.

12.Принцип законності в нотаріальному процесі.

13.Принцип диспозитивності в нотаріальному процесі.

14.Принцип обґрунтованості нотаріальних актів.

15.Принцип сприяння фізичним та юридичним особам у реалізації їх прав.

16.Принцип дотримання таємниці вчинюваних нотаріальних дій.

17.Принцип безпосередності у нотаріальному процесі.

18.Принцип державної мови нотаріального провадження.

 19.Принцип державного регулювання нотаріальної діяльності.

20.Нотаріальні процесуальні правовідносини.

21.Особи, заінтересовані у вчиненні нотаріальної дії.

22.Особи, що сприяють здійсненню нотаріальних дій.

23.Стадія порушення нотаріальної справи.

24.Підготовка до вчинення нотаріальної дії.

25.Стадія вчинення нотаріальної дії і постановлення нотаріального акту.

26.Відкладення і зупинення нотаріальної дії.

27.Нотаріальні акти-документи.

28.Реєстрація нотаріальних дій.

29.Місце та час вчинення нотаріальної дії.

30.Дії нотаріуса при виявленні порушення закону.

31.Відмова у вчиненні нотаріальної дії.

32.Видача дубліката нотаріально посвідченого документу.  

33.Оскарження нотаріальних дій або відмови у їх вчиненні.

34.Загальні правила посвідчення правочинів.

35.Посвідчення договорів доручення. Посвідчення довіреностей.

36.Засвідчення вірності копій документів і витягів з них.

37.Засвідчення справжності підпису на документах.

38.Засвідчення вірності перекладу.

39.Посвідчення фактів.

40.Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів.

41.Видача свідоцтв про право на спадщину.

42.Видача свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя.

43.Видача свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів).

44.Судовий контроль за нотаріальною діяльністю.

45.Доступність правосуддя та виконавче провадження.

46.Виконавче провадження як частина судового розгляду.

47.Нормативні джерела виконавчого провадження.

48.Предмет виконавчого провадження.

49.Система принципів виконавчого провадження.

50.Заходи примусового виконання у виконавчому провадженні.

51.Поняття та класифікація учасників виконавчого провадження.

52.Правовий статус працівників органів державної виконавчої служби.

53.Правовий статус приватного виконавця. Державне регулювання діяльності приватного виконавця.

54.Обов’язки і права виконавців, обов’язковість вимог виконавців.

55.Кваліфікаційний іспит приватного виконавця.

56.Особливості здійснення діяльності приватного виконавця.

57.Виконання рішень іншими органами та установами.

58.Сторони у виконавчому провадженні.

59.Правонаступництво у виконавчому провадженні.

60.Представництво у виконавчому провадженні.

61.Повноваження представника у виконавчому провадженні.

62.Участь у виконавчому провадженні прокурора.

 63.Особи, які залучаються до проведення виконавчих дій.

64.Перекладач у виконавчому провадженні.

65.Залучення понятих у виконавчому провадженні.

66.Спеціаліст у виконавчому провадженні.

67.Відводи у виконавчому провадженні.

68.Виконавчі документи як підстави виконання.

69.Строки пред’явлення виконавчих документів до виконання.

70.Добровільне виконання виконавчого документа.

71.Відкриття виконавчого провадження.

72.Строки у виконавчому провадженні.

73.Негайне виконання судових рішень.

74.Відстрочка або розстрочка виконання судових рішень.

75.Встановлення чи зміна способу і порядку виконання рішень.

76.Відкладення проведення виконавчих дій.

77.Закінчення виконавчого провадження.

78.Повернення виконавчого документа стягувачу.

79.Повернення виконавчого документа до суду, який його видав.

80.Відновлення виконавчого провадження.

81.Виконавчий збір.

82.Розшук боржника та його майна.

83.Розподіл стягнутих з боржника грошових сум.

84.Винагорода приватного виконавця.

85.Порядок звернення стягнення на кошти та інше майно боржника.

86.Визначення вартості майна боржника. Оцінка майна боржника.

87.Порядок стягнення аліментів.

88.Виконання рішення про поновлення на роботі.

89.Захист прав учасників виконавчого провадження.

90.Виконання рішень іноземних судів.

Відповіді на всі питання за переліком

098 33 55 412

close
Задайте своє питання