з 9:00 до 20:00 без вихідних

Питання "Правові основи публічного адміністрування та публічної сл"

Питання до державного іспиту "Правові основи публічного адміністрування та публічної служби"

1. Поняття, основні риси та види публічного адміністрування.

2. Державне управління як складова публічного адміністрування: поняття та ознаки.

3. Поняття публічної адміністрації, її характерні риси та види.

4. Основні етапи розвитку публічного адміністрування.

5. Основні моделі публічного адміністрування (загальна характеристика).

6. Бюрократична модель публічного адміністрування.

7. Новий державний менеджмент як модель публічного адміністрування: основні риси.

8. Концепція «належного» управління: сутність, принципи.

9. Адміністративна реформа як інструмент вдосконалення публічного адміністрування: поняття, мета та види.

10. Адміністративна реформа в Україні, її завдання, основні етапи та напрямки.

11. Сучасний етап реформування державного управління в Україні, його завдання та основні напрями.

12. Європейські стандарти належного управління (загальна характеристика, значення для України).

13. Система публічного адміністрування: поняття та структура.

14.Принципи організації та функціонування системи публічного адміністрування.

15. Принципи централізації та децентралізації в системі принципів публічного адміністрування, їх сутність та значення.

16. Принципи концентрації та деконцентрації в системі принципів публічного адміністрування, їх сутність та значення.

17. Принцип транспарентності публічного адміністрування.

18. Поняття та види функцій публічного адміністрування, сучасні тенденції їх розвитку та шляхи оптимізації (функціональні обстеження, приватизація функцій тощо).

19.Органи виконавчої влади як суб’єкти публічного адміністрування: поняття, ознаки, особливості правового становища.

20. Види та система органів виконавчої влади.

21. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері публічного адміністрування.

22. Центральні та місцеві органи виконавчої влади як суб’єкти публічного адміністрування (види, основні завдання та форми діяльності).

23. Партисипативний механізм публічного адмініструванні (партисипативне управління): сутність та основні моделі.

24. Система публічного адміністрування у сфері юстиції: організаційноправові засади.

25. Міністерство юстиції України в системі публічного адміністрування (особливості адміністративно-правового статусу).

26. Територіальні органи Міністерства юстиції України.

27.Міжрегіональні управління Міністерства юстиції України в системі публічного адміністрування: особливості правового становища

28.Функції та повноваження Міністра юстиції України.

29.Державний секретар Міністерства юстиції України як суб’єкт управління державною службою: особливості правового статусу.

30.Державний контроль у сфері юстиції. Основні види контролю.

31. Основні напрямки децентралізації публічного адміністрування у сфері юстиції.

32. Правові засади та система органів державної реєстрації актів цивільного стану.

33. Правові засади та суб’єкти державної реєстрації громадських формувань.

34.Правові та організаційні основи системи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

35.Правові та організаційні засади державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

36.Державна реєстрація друкованих засобів масової інформації (правові засади, органи державної реєстрації).

37. Державна реєстрація інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності (правові засади, органи державної реєстрації).

38. Повноваження Міністерства юстиції України та його органів у сфері державної реєстрації.

39.Центр пробації в системі публічного адміністрування: особливості правового статусу.

40. Система надання безоплатної правової допомоги населенню: правові та організаційні засади.

41. Надання безоплатної первинної правової допомоги (правові засади, правові послуги, система суб’єктів надання послуг).

42. Органи місцевого самоврядування як суб’єкти надання безоплатної первинної правової допомоги (особливості організації та правового забезпечення).

43. Надання безоплатної вторинної правової допомоги (правові засади, право на допомогу, правові послуги, суб’єкти надання).

44. Регіональні та місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги: правові засади, завдання та основні напрямки діяльності.

45.Управління системою надання безоплатної правової допомоги.

46. Координаційний центр з надання правової допомоги: особливості правового статусу.

47. Міністерство юстиції України як суб’єкт управління системою надання безоплатної правової допомоги (повноваження, основні напрямки, форми та методи реалізації).

48.Публічне адміністрування у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (правові засади, система суб’єктів та їх основні повноваження).

49. Органи та особи, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів.

50.Публічне адміністрування як процес розробки, прийняття та виконання управлінських рішень. Поняття та види управлінських рішень.

51. Форми публічного адміністрування: поняття, сутність та види.

52.Поняття, ознаки та основні види правових актів управління.

53.Поняття й ознаки адміністративного акта.

54.Адміністративно-правові методи в системі методів публічного адміністрування, поняття про стилі управління.

55. Адміністративний примус в системі методів публічного адміністрування, класифікація заходів адміністративного примусу.

56.Адміністративний розсуд у публічному адмініструванні.

57. Публічні послуги: поняття, ознаки та види.

58. Адміністративні послуги: поняття та характерні ознаки.

59. Організаційно-правове забезпечення надання адміністративних послуг в Україні.

60. Центр надання адміністративних послуг: особливості правового статусу.

61. Адміністративні послуги у сфері юстиції.

62. Електронні адміністративні послуги.

63.Процедура надання адміністративних послуг.

64.Поняття та ознаки адміністративної процедури.

65.Види адміністративної процедури.

66.Стадії адміністративної процедури.

 

67.Система законодавства про адміністративну процедуру.

68.Поняття та значення принципів адміністративної процедури.

69.Правове регулювання процедури розгляду скарг. Строки у процедурі розгляду скарг.

70.Адміністративна процедура державного контролю (нагляду): поняття, завдання та види.

71.Стадії контрольно-наглядової процедури.

72.Правове регулювання доступу до публічної інформації.

73. Поняття та види публічної інформації, забезпечення доступу до публічної інформації.

74. Реалізація права на доступ до інформації за інформаційним запитом.

75. Електронне урядування як інноваційна форма організації публічного адміністрування (поняття, мета, основні напрямки реалізації).

76. Організаційно-правові засади електронного урядування в Україні.

77. Форми та напрямки реалізації «електронного урядування».

78.Електронна петиція як форма електронного звернення громадян.

79.Публічна служба в Україні: поняття та ознаки.

80.Державна служба як вид публічної служби в Україні.

81.Право на державну службу.

82.Принципи державної служби в Україні.

83.Поняття та види державних службовців.

84.Політична неупередженість державних службовців.

85.Обмеження державних службовців щодо використання службових повноважень чи свого становища.

86.Обмеження державних службовців щодо одержання подарунків.

87.Обмеження державних службовців щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

88.Обмеження державних службовців щодо спільної роботи близьких осіб.

89.Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування.

90.Дисциплінарна відповідальність державних службовців.

91.Адміністративна відповідальність державних службовців.

92.Система управління державною службою в Україні.

93.Правовий статус Національного агентства України з питань державної служби.

94.Правовий статус Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

95.Керівник державної служби в державному органі як суб’єкт управління державною службою.

96.Конкурс як спосіб зайняття посад державної служби.

97.Ранги державних службовців, порядок їх присвоєння.

98.Категорії посад державної служби.

99.Вищий корпус державної служби.

100. Призначення на посаду державної служби.

101. Просування державного службовця по службі.

102. Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.

103. Конфлікт інтересів у державній службі, запобігання йому та врегулювання.

104. Припинення державної служби.

Відповіді на всі питання за переліком

098 33 55 412

close
Задайте своє питання