з 9:00 до 20:00 без вихідних

Питання "Проблеми кваліф корупц. і пов’яз з корупцією злочинів "

Питання "Проблеми кваліфікації корупційних і пов’язаних з корупцією злочинів"

1. Поняття корупції і корупційних правопорушень.

2. Поняття і види корупційних злочинів.

3. Поняття і види злочинів, пов’язаних з корупцією.

4. Предмети корупційних і пов’язаних з корупцією злочинів, їх види.

5. Поняття і види неправомірної вигоди.

6. Відмежування неправомірної вигоди від подарунка.

7. Правила визначення одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян при кваліфікації корупційних і пов’язаних з корупцією злочинів.

8. Суб’єкти корупційних і пов’язаних з корупцією злочинів, їх види.

9. Міжнародні договори України про відповідальність за корупційні і пов’язані з корупцією правопорушення та їх кримінально-правове значення.

10. Загальне визначення службових осіб і його значення для кваліфікації корупційних і пов’язаних з корупцією злочинів.

11. Поняття службових осіб публічного права (визначене у примітці до ст. 364 КК) і його значення для кваліфікації корупційних і пов’язаних з корупцією злочинів.

12. Поняття службової особи юридичної особи приватного права і його значення для кваліфікації корупційних і пов’язаних з корупцією злочинів.

13. Поняття осіб, які здійснюють професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг. Правові засади визнання осіб такими, що надають публічні послуги.

14. Кваліфікація зловживання владою або службовим становищем (ч. 1 ст. 364 КК).

15. Поняття службових осіб, які займають особливо відповідальне становище, і його значення для кваліфікації корупційних злочинів.

16. Кваліфікація зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (ч. 1 ст. 364-1 КК).

17. Кваліфікація зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги (ч. 1 ст. 365-2 КК).

18. Кваліфікація зловживань владою, службовим становищем або повноваженнями 2 (статті 364, 364-1, 365-2 КК) при конкуренції статей КК.

19. Відмежування зловживання владою або службовим становищем від перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу.

20. Кваліфікація службового підроблення (ч. 1 ст. 366 КК).

21. Співвідношення службового підроблення і зловживання владою, службовим становищем або повноваженнями (статті 364, 364-1, 365-2 КК).

22. Відмежування службового підроблення від інших злочинів, пов'язаних з підробкою документів.

23. Кваліфікація декларування недостовірної інформації (ст. 366-1 КК).

24. Поняття службових осіб, які займають відповідальне становище, і його значення для кваліфікації корупційних злочинів.

25. Кваліфікація дій особи, яка підкуповує службову особу публічного права (ч. 1 ст. 369 КК).

26. Кваліфікація дій особи, яка підкуповує службову особу юридичної особи приватного права (ч. 1 ст. 368-3 КК).

27. Кваліфікація дій особи, яка підкуповує особу, що надає публічні послуги (ч. 1 ст. 368-4 КК).

28. Кваліфікація дій працівника підприємства, установи чи організації, якого підкуповує інша особа (ч. 3 ст. 354 КК).

29. Кваліфікація дій службової особи публічного права, яку підкуповує інша особа (ч. 1 ст. 368 КК).

30. Кваліфікація дій службової особи юридичної особи приватного права, яку підкуповує інша особа (ч. 3 ст. 368-3 КК).

31. Кваліфікація дій особи, яка надає публічні послуги, вчинюваних при підкупі її іншою особою (ч. 3 ст. 368-4 КК).

32. Кваліфікація дій службової особи публічного права, яку підкуповує інша особа, залежно від розмірів неправомірної вигоди (ст. 368 КК).

33. Кваліфікація привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. ч. 1 і 2 ст. 191 КК).

34. Відмежування зловживань службовою особою владою, службовим становищем або повноваженнями (статті 364 і 364-1 КК) від привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

35. Поняття та кваліфікація повторності підкупу службової особи або особи, яка надає публічні послуги, або працівника підприємства, установи чи організації.

36. Спеціальні умови звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка пропонувала, обіцяла або надала неправомірну вигоду службовій особі або особі, що надає публічні послуги, або працівнику підприємства, установи чи організації.

37. Поняття і види вимагання неправомірної вигоди службовою особою або особою, яка надає публічні послуги, або працівником підприємства, установи чи організації.

38. Відмінність вимагання неправомірної вигоди від прохання надати таку вигоду і її значення для кваліфікації злочинів.

39. Відмежування дій, поєднаних з вимаганням неправомірної вигоди, вчинених службовою особою або особою, яка надає публічні послуги, або працівником підприємства, установи чи організації, від суміжних злочинів.

40. Кваліфікація незаконного збагачення (ст. 368-2 КК).

41. Кваліфікація дій особи, яка підкуповує іншу особу до зловживання впливом (ч. 1 ст. 369-2 КК).

42. Кваліфікація дій особи, яку підкуповує інша особа до зловживання впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК).

43. Поняття осіб, уповноважених на виконання функцій держави, і його значення для кваліфікації зловживання впливом.

44. Кваліфікація протиправного впливу на результати офіційних спортивних змагань (ч. ч. 1 і 2 ст. 369-3 КК).

45. Кваліфікація порушення заборони розміщення ставок на спорт (ч. 3 ст. 369-3 КК).

46. Кваліфікація провокації підкупу (ст. 370 КК).

47. Кваліфікація дій особи, яка підкуповує працівника підприємства, установи чи організації (ч. 1 ст. 354 КК).

48. Кваліфікація легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК).

 

Відповіді на всі питання за переліком

098 33 55 412

close
Задайте своє питання