з 9:00 до 20:00 без вихідних

Поняття і предмет корпоративного права

Поняття і предмет корпоративного права

Корпоративне право – це сукупність правових норм, які регулюють приватноправові і публічно-правові відносини, що складаються у зв'язку зі створенням, діяльністю та ліквідацією господарських товариств, а також інших суб'єктів господарювання, які мають на меті отримання прибутку.

Отже, корпоративне право – право об'єктивне можна розглядати як систему юридичних норм, що регулюють групу суспільних відносин, яка виникає у зв'язку зі створенням і функціонуванням комерційних юридичних осіб (підприємницьких товариств) у результаті реалізації суб'єктами цивільних правовідносин права бути їх засновниками (учасниками), які створюють такі юридичні особи (корпорації) з метою отримання прибутку для його подальшого розподілу між учасниками.

Корпоративне право в суб'єктивному розумінні потрібно розуміти як право особи, яка вчиняє необхідні засновницькі дії та здійснює внесок до статутного (складеного) капіталу, набуває статусу учасника корпорації (підприємницького товариства або іншої юридичної особи, що має на меті отримання прибутку для подальшого його розподілу між учасниками). Усі інші суб'єктивні права учасника, що випливають із його членства в тій чи іншій корпорації, є похідними і розкриваються через поняття змісту "корпоративні права".

Предметом корпоративного права є група суспільних відносин, яка виникає у зв'язку з реалізацією суб'єктивного цивільного права на створення комерційної юридичної особи (підприємницького товариства) та подальшим управлінням такою юридичною особою фізичними та юридичними особами, які можуть вчиняти відповідні засновницькі дії та мають необхідний обсяг правосуб'єктності.

 

close
Задайте своє питання