з 9:00 до 20:00 без вихідних

Поняття і система Особливої частини кримінального права України

Поняття і система Особливої частини кримінального права України

Особлива частина Кримінального кодексу— це система норм, що встановлюють, які саме конкретні суспільно небезпечні діяння (дія чи бездіяльність) є злочинами, та які види покарань і в яких ме­жах можуть бути застосовані до осіб, які їх вчинили. В Особливій частині формулюються ознаки окремих злочинів із вказівкою на види покарань і межі, в яких вони можуть призначатися.

Система Особливої частини кримінального права становить собою вичерпну сукупність кримінально-правових норм, які розміщені у кримінальному законі у певному порядку та визначають, які саме суспільно небезпечні діяння є злочинами та які види й розміри покарання можуть бути призначені винним особам за їх скоєння, а також визначають окремі кримінально-правові поняття те встановлюють спеціальні підстави звільнення від криміналі ної відповідальності за окремі злочини.

Норми Особливої частини розташовані у окремих розділах Ко­дексу за певною системою та у певній послідовності. Ця система має 20 розділів:

Розділ І. Злочини проти основ національної безпеки України.

Розділ II. Злочини проти життя та здоров'я особи.

Розділ III. Злочини проти волі, честі та гідності особи.

Усі норми Особливої частини КК за своїм змістом можна поділити на три види: заборонювальні, роз'яснювальні та заохочувальні.

Переважна більшість норм Особливої частини КК — заборонювальні норми — норми, які у своїй диспозиції встановлюють необхідну сукупність специфічних ознак складу злочину, а у санкції — види та розміри покарання, які можуть бути призначені судом винній особі за вчинення діяння, що містить саме ці специфічні ознаки.

Роз'яснювальні норми Особливої частини — це норми, що містять тлумачення тих чи інших кримінально-правових понять стосовно одного чи групи злочинів.

В Особливій частині КК містяться також заохочувальні норми, сутність яких полягає в тому, що за певних умов особу, яка скоїла злочин, звільняють від кримінальної відповідальності з урахуванням її так званої позитивної пост-кримінальної поведінки.

 

 

close
Задайте своє питання